Τεχνικές λεπτομέρειες

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες

Δημοσιεύθηκε από τον/την :econews.gr

Σε συνέχεια της ψήφισης του Ν. 3734/2009 που προέβλεψε τη δημιουργία προγράμματος για την εύκολη, γρήγορη και αποδοτική λειτουργία μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υπεγράφη από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ενεργοποιεί το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 10 kw, σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο Ηπειρωτικό Σύστημα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Στόχοι είναι:

- η εκμετάλλευση του ηλιακού δυναμικού της χώρας
- η στήριξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγάλης διασποράς των
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
- η αντιμετώπιση της αιχμής της ζήτησης ενέργειας που εμφανίζεται το καλοκαίρι
λόγω της αυξημένης χρήσης των κλιματιστικών συστημάτων
- η συμμετοχή των πολιτών στην πράσινη ανάπτυξη
- η ανανέωση του ενδιαφέροντος της αγοράς και
- η συνδρομή στην επίτευξη του στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ.

Όπως ανακοινώθηκε πριν από δύο βδομάδες από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Κ. Μουσουρούλη, το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» που θα ισχύσει από 1η Ιουλίου 2009, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη του για παραγωγή ηλεκτρισμού, με ευνοϊκά κίνητρα και απλές διαδικασίες, ως εξής:

Παρέχεται σταθερή τιμή της παραγόμενης ενέργειας 0,55 ευρώ/kwh για 25ετια ανά εγκατάσταση. Από 2012 προβλέπεται μείωση της τιμής για τις νέες εγκαταστάσεις, σταθερή επίσης για 25ετία.

Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο Δίκτυο γίνεται λογιστικός συμψηφισμός από τη ΔΕΗ με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες του κυρίου του φωτοβολταϊκού.

Οι διαδικασίες για τον πολίτη - παραγωγό – καταναλωτή είναι απλές και γρήγορες μέσω των τοπικών Υπηρεσιών ΔΕΗ και του λογαριασμού ΗΕ.

Δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ, παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Δεν υπάρχει καμία Φορολογική ή ασφαλιστική Υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων έναρξης εργασιών, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση, ΚΒΣ, ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος).

Με δεδομένο όλα τα παραπάνω, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω ΚΥΑ οι όροι εγκατάστασης θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργου Σουφλιά.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε πως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος πριν λίγες μέρες σε δελτίο τύπου που εξέδωσε καταγράφει ορισμένα ζητήματα που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους. Συγκεκριμένα:

1.Ζητήματα μελετητικού χαρακτήρα

Α) Αρχιτεκτονικού – μορφολογικού χαρακτήρα καθώς και τόπου

Το δώμα καθώς και στέγη διαμορφώνει και ολοκληρώνει το κέλυφος του κτιρίου και την παρουσία του στο δομημένο περιβάλλον και η οποιαδήποτε επέμβαση σ' αυτό θα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την ΕΠΑΕ .
•Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές ειδικών διαταγμάτων, πλησίον αρχαιολογικών χώρων, μνημείων κλπ.
•Με την ελεύθερη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης τοποθέτηση των Φωτοβολταϊκών σε οποιαδήποτε οικόπεδο στις εκτός σχεδίου περιοχές, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η διαμόρφωση του φυσικού τοπίου.

Β) Τεχνικού χαρακτήρα

Η θέση και ο χώρος τοποθέτησης των Φωτοβολταϊκών καθώς και η στατική επάρκεια της όλης κατασκευής σε ανεμοπιέσεις κλπ.
•Ο Προσδιορισμός των εργασιών που προηγούνται και έπονται της τοποθέτησης των Φωτοβολταϊκών όπως υγρομονώσεις κλπ.

Γ) Τεχνικά ζητήματα τα οποία θα ανακύψουν κατά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, όπως: ο τρόπος στήριξης των panels, η όδευση και προστασία του κεντρικού καλωδίου μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος από την οροφή στο ισόγειο ή το υπόγειο του κτιρίου, η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, αλλά και η προβλεπόμενη τεχνική μελέτη.

2.Ζητήματα πολεοδομικής νομοθεσίας και ειδικών κανονισμών.

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η τοποθέτηση των Φωτοβολταϊκών είναι έργο μηχανικών που απαιτεί, τόσο μελέτη, όσο και επίβλεψη κατά την εκτέλεση του. Συνεπώς δεν μπορεί να υπαχθεί στις «εργασίες μικρής κλίμακας».

Είναι δε αποδεδειγμένο ότι η σύνταξη των μελετών και η παρουσία επιβλέποντος μηχανικού συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικονομία του έργου.

Να ορισθεί χορήγηση "ειδικής άδειας" με υποβαλλόμενο φάκελο στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο του οποίου η πληρότητα και τα λοιπά στοιχεία εύκολα καθορίζονται.

3.Ζητήματα κατασκευής.

Καθορισμός σαφών προδιαγραφών για όλα τα υλικά που θα αποτελούν την κατασκευή.
•Πιστοποίηση των εγκαταστάσεων και λοιπών εμπλεκομένων στην κατασκευή φορέων.
•Παράδοση – παραλαβή του έργου από αρμόδιο φορέα.

Από ότι φαίνεται ΤΕΕ και Συναρμόδια Υπουργεία διαφωνούν ως προς τον τρόπο μελέτης των έργων. Πάντως λογικό ακούγεται ότι θα πρέπει να ερωτάται η άποψη του Τεχνικού κόσμου της χώρας για ένα τόσο σημαντικό από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης ζήτημα. 

 

 

Λίστα Άρθρων   Επιστροφή