Τεχνικές λεπτομέρειες

Τί είναι η δομημένη καλωδίωση;

Δημοσιεύθηκε από τον/την : 

Στις μέρες μας η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αύξηση των εφαρμογών της, με τις αυξημένες απαιτήσεις για ποιότητα ζωής, προέκυψε η ανάγκη για τη χρήση δικτυακής υποδομής (δομημένη καλωδίωση) στην  επιχείρηση (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο, βιοτεχνία) αλλά και στην κατοικία (μονοκατοικία, μεζονέτα, διαμέρισμα, σπίτι).

Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων, και έλεγχο επικοινωνιών σε ένα χώρο σε ένα ενιαίο παγιωμένο σύστημα καλωδίωσης.

Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε μεγαλύτερη την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης.

Έτσι οι δυνατότητες που παρέχονται στους ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο, βιοτεχνία) αλλά και στους ιδιοκτήτες μιας κατοικίας (μονοκατοικία, μεζονέτα, διαμέρισμα, σπίτι) είναι πολύ μεγαλύτερες.

Στις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης χρησιμοποιούνται τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Έτσι με ένα τέτοιο σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε και να ελέγχουμε τα παρακάτω:

  • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο – Η/Υ)

  • Μεταφορά φωνής (Τηλεφωνικό κέντρο – τηλέφωνα)

  • Μεταφορά εικόνας (Δορυφορική – ψηφιακή τηλεόραση)

  • Σύστημα συναγερμού.

  • Σύστημα πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας.

  • Σύστημα θέρμανσης – κλιματισμού – εξαερισμού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός στις καλωδιώσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος και οι προσφέρονται λύσεις που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες μας.

Προβλέποντας κατά τη διάρκεια σχεδιασμού μιας κατασκευής ή ανακαίνισης στην επιχείρηση (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο, βιοτεχνία) αλλά και στην κατοικία (μονοκατοικία, μεζονέτα, διαμέρισμα, σπίτι) πετυχαίνουμε οικονομία, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων και απλοποίηση της εγκατάστασης.

Το κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας μελετά, σχεδιάζει, εγκαθιστά και πιστοποιεί συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του πελάτη, τη δημιουργία ενός εύκολα διαχειρίσιμου περιβάλλοντος του χρήστη και την οικονομία της εγκατάστασης συναρτήσει των απαιτήσεων του.

 

 

 

Λίστα Άρθρων   Επιστροφή