Τεχνικές λεπτομέρειες

Πρακτικές οδηγίες εκτέλεσης εργασιιών

Δημοσιεύθηκε από τον/την : 

Στο πρακτικό οδηγό πυ ακολουθεί, παρουσιάζονται οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε κτιριακά έργα. Αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για όλους τους μηχανικούς και όσους εμπλέκονται με την κατασκευή κτιριακών έργων.

>> Πρακτικός οδηγός

 

 

 

Λίστα Άρθρων   Επιστροφή