Τεχνικές λεπτομέρειες

Δεκέμβριος 2011: Ενημέρωση για τη νέα ενεργειακή ετικέτα για τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.

Δημοσιεύθηκε από τον/την :ecotopten.gr

Η νέα ενεργειακή ετικέτα για ψυκτικές συσκευές (ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους), συσκευές αποθήκευσης κρασιών, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και τηλεοράσεις είναι γεγονός.

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2010/30/ΕΕ και οι σχετικοί κανονισμοί ήρθαν να αλλάξουν τα δεδομένα του συστήματος της ενεργειακής σήμανσης, καθώς και τη μορφή και το περιεχόμενο της ενεργειακής ετικέτας για τις παραπάνω συσκευές, ενώ άλλες κατηγορίες προϊόντων αναμένεται να ακολουθήσουν.

 

Στη νέα ενεργειακή ετικέτα: (α) προστίθενται τρεις νέες τάξεις υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης: A+, A++ και A+++, (β) καταργούνται οι τάξεις χαμηλότερης ενεργειακής απόδοσης, (γ) η κατάταξη των συσκευών γίνεται με βάση την εκτιμώμενη ετήσια χρήση, όπως αυτή προκύπτει από επικαιροποιημένα στοιχεία, (δ) περιλαμβάνονται νέες πληροφορίες (π.χ. στοιχεία για την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα πλυτήρια ρούχων και πιάτων), (ε) οι πληροφορίες στις νέες ετικέτες είναι απλούστερες και παρουσιάζονται με τη βοήθεια εικονογραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη νέα ενεργειακή ετικέτα και τις δραστηριότητες του έργου “Come On Labels”, το οποίο ασχολείται με τη νέα ενεργειακή σήμανση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: www.come-on-labels.eu ή να επικοινωνούν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (πληροφορίες-επικοινωνία: Κανελλίνα Γιαννακοπούλου, τηλ: 2106603313, fax: 2106603305, e-mail: kanellina@cres.gr). Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου, η οποία λειτουργεί και στην ελληνική γλώσσα, ενημερώνεται τακτικά με τις εξελίξεις στον τομέα της ενεργειακής σήμανσης, καθώς και με τις δραστηριότητες και τις σχετικές εκδόσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών του ΚΑΠΕ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο “Come On Labels: Common appliance policy – All for one, One for all – Energy Labels”, μαζί με εταίρους από 13 Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της ορθής εφαρμογής του νέου συστήματος ενεργειακής σήμανσης, με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ενεργειακής ετικέτας, καθώς και την ενίσχυση της αγοράς ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy Europe – IEE).

 

 

 

Λίστα Άρθρων   Επιστροφή