Τεχνικές λεπτομέρειες

Θέρμανση κατοικίας: Αναζητώντας τη βέλτιστη λύση!

Δημοσιεύθηκε από τον/την :4green

Το θέμα των εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης είναι ένα από πιο επίκαιρα ζητήματα, καθώς απασχολεί την πλειοψηφία των πολιτών.

Έτσι, στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζουμε τα υπέρ και τα κατά που εμφανίζει ο κάθε τρόπος, ώστε να αποφασίσετε με γνώμονα το πραγματικό σας συμφέρον.  

 

Πολυάριθμες είναι οι πληροφορίες που έχετε δει και διαβάσει το τελευταίο διάστημα, όσον αφορά στους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης. Με το συγκεκριμένο αφιέρωμα προσπαθούμε να «φωτίσουμε» όλες τις πλευρές του συγκεκριμένου ζητήματος, ώστε να καταλήξετε στη βέλτιστη για εσάς λύση. Ξεκινώντας αυτό το αφιέρωμα, μπορείτε να δείτε τις χρηματικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ διαφορετικών τύπων κεντρικής θέρμανσης, ενώ μετέπειτα έχουν συμπεριληφθεί πληροφορίες και για όλες τις εναλλακτικές μορφές. Τονίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, μια «φθηνή» σε χρήση λύση θέρμανσης δεν μπορεί να αντικρούσει τις ενεργειακές απώλειες μιας κατοικίας. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε λύση να θωρακίσετε ενεργειακά την κατοικία σας, κάτι που είναι εφικτό να γίνει και μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ Οίκον». 

 

Φθηνότερο σε χρήση οι αντλίες θερμότητας

Tα παρακάτω παραδείγματα έχουν στόχο να αναδείξουν τις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ διαφορετικών συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, σε κατοικία 150 και 80 τετραγωνικών μέτρων σε προάστια του νομού Αττικής, με χρήση κεντρικής θέρμανσης 6 ώρες την ημέρα κατά μέσο όρο. Όπως θα μπορέσετε να δείτε, «φθηνότερη λύση» σε κόστος χρήσης αποτελούν κατά σειρά οι αντλίες θερμότητας, ακολουθούν οι λέβητες ξύλου και πέλετ και έπονται οι λέβητες φυσικού αερίου και πετρελαίου (ο τελευταίος παρουσιάζει και το μεγαλύτερο κόστος). Επίσης, με τα συγκεκριμένα στοιχεία που παραθέτουμε, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι, με την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα θέρμανσης ακόμη και πάνω από 50%. Τέλος, τονίζουμε ότι, το κόστος θέρμανσης μιας κατοικίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες-εκτός από το μέσο που χρησιμοποιούμε-όπως για παράδειγμα, την ενεργειακή κατάσταση του οικήματος, το μικροκλίμα της περιοχής και φυσικά τις επιθυμίες του κάθε χρήστη. 

 

 

Παράδειγμα 1 (150 τ.μ) 

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αφορά σε κατοικία 150 τ.μ. στα Βόρεια Προάστια, για κεντρικά συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν για 6 ώρες περίπου την ημέρα κατά μέσο όρο (δηλαδή τις ζεστές ημέρες μπορούμε να το λειτουργήσουμε λιγότερες ώρες και τις ψυχρές αντίστοιχα, για περισσότερο χρονικό διάστημα). Φυσικά, οι διαφορές που προκύπτουν «ευνοούν» λύσεις όπως είναι οι αντλίες θερμότητας, οι λέβητες ξύλου και πέλετ που εμφανίζουν τα μικρότερα κόστη χρήσης. Επίσης, παρατηρούνται θεαματικές διαφορές μεταξύ περιπτώσεων καλά μονωμένων κατοικιών και μη, αφού στην περίπτωση ενεργειακής θωράκισης κατοικίας προκύπτει μείωση σε ενεργειακές ανάγκες, ακόμη και κατά 6.800 kWh ετησίως.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

-Τύπος κατοικίας: Μονοκατοικία 150 τ.μ.

-Τόπος εγκατάστασης: Αττική, Βόρεια Προάστια

-Ποιότητα μόνωσης: Ανεπαρκής (Ταράτσα και τοιχία χωρίς μόνωση)

-Θερμικές απώλειες κατοικίας: 21.000 W

-Απαιτούμενη ενέργεια για τη θέρμανση της κατοικίας: 22.680 kWh

-Ημέρες λειτουργίας θέρμανσης (ετησίως): 180 (6 μήνες ΟΚΤ-ΜΑΡ)  

πινακας

Λέβητας πετρελαίου

Λέβητας Φυσ. αερίου

Αντλία θερμότητας

Λέβητας πέλετ

Λέβητας ξύλου

Πηγή ενέργειας

Πετρέλαιο

Φυσ. αέριο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Πέλετ

Ξύλο

Μονάδα μέτρησης

Λίτρα

kWh

kWh

Kg

Kg

Απαιτούμενη ποσότητα

1.850

15.876

5.292

3.592

4.667

Κο. ανά μονάδα σε €

1,35

0,09

0,15

0,35

0,19

Συνολικό κο.  θέρμανσης σε €

2.498

1.429

794

1.257

887

Ετήσιο κέρδος από θερμομόνωση σε €

1.084

612

340

538

380

Παράδειγμα 2 (80 τ.μ.)

Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάζει και το δεύτερο παράδειγμά μας που αφορά σε κατοικία μικρότερης έκτασης, στην περιοχή του Περάματος που κατά βάση έχει ηπιότερο κλίμα σε σύγκριση με τα Βόρεια Προάστια. Μετά την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας, εμφανίζεται ένα όφελος της τάξης των 4.839 kWh το χρόνο. 

πίνακας

Λέβητας πετρελαίου

Λέβητας Φυσ. αερίου

Αντλία θερμότητας

Λέβητας πέλετ

Λέβητας ξύλου

Πηγή ενέργειας

Πετρέλαιο

Φυσ. αέριο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Πέλετ

Ξύλο

Μονάδα μέτρησης

Λίτρα

kWh

kWh

Kg

Kg

Απαιτούμενη ποσότητα

1.415

12.096

4.032

2.737

3.556

Κο.  ανά μονάδα σε €

1,35

0,09

0,15

0,35

0,19

Συνολικό κο.  θέρμανσης σε €

1.910

1.089

605

958

676

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ)ΔΕΔΟΜΕΝΑ

•Τύπος κατοικίας: Μονοκατοικία 80 τ.μ •Τόπος εγκατάστασης: Αττική, Πέραμα  •Ποιότητα μόνωσης:  Καλή (Ταράτσα και τοιχοποιία με επεμβάσεις θερμομόνωσης)  •Θερμικές απώλειες κατοικίας: 7.837 W  • Απαιτούμενη ενέργεια για τη θέρμανση της κατοικίας: 8.467 kWh

• Ημέρες λειτουργίας θέρμανσης (ετησίως): 180 (6 μήνες ΟΚΤ-ΜΑΡ) 

  

πίνακας

Λέβητας πετρελαίου

Λέβητας Φυσ. αερίου

Αντλία θερμότητας

Λέβητας πέλετ

Λέβητας ξύλου

Πηγή ενέργειας

Πετρέλαιο

Φυσ. αέριο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Πέλετ

Ξύλο

Μονάδα μέτρησης

Λίτρα

kWh

kWh

Kg

Kg

Απαιτούμενη ποσότητα

990

8.467

2.822

1.916

2.489

Κο.  ανά μονάδα σε €

1,35

0,09

0,15

0,35

0,19

Συνολικό κο.  θέρμανσης σε €

1.337

762

423

671

473

Ετήσιο κέρδος από θερμομόνωση σε €

573

327

182

287

203

 

 

 

 

Λίστα Άρθρων   Επιστροφή