Τεχνικές λεπτομέρειες

ΕΜΠ: Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Δημοσιεύθηκε από τον/την :ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων δίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

Κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος


Διασύγκριση του συνολικού κόστους της θερμικής ενέργειας διαφότων ειδών θερμικών συγκροτημάτων με ένα συνήθη λέβητα πετρελαίου.
Για τη σύγκριση αυτή έχει θεωρηθεί τιμή πετρελαίου στον καταναλωτή ίση με 1,285€/lt.

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη ισχύουν μόνο για τις παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί και οι οποίες παρατίθενται στο πλήρες κειμένο της μελέτης.

Πηγή: http://www.lsbtp.mec...gr/el/node/1051

 

 

 

Λίστα Άρθρων   Επιστροφή