Τεχνικές λεπτομέρειες

ΔΕΗ: Προσοχή στις συσκευές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας

Δημοσιεύθηκε από τον/την :Ανακοίνωση ΔΕΗ

Ουδεμία μείωση στον λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών επιτυγχάνεται από την τοποθέτηση συσκευών, που διαφημίζονται στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, ότι επιτυγχάνουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση στο λογαριασμό ρεύματος μέχρι και 45%.

Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, μετά το ερώτημα που έθεσε στο Υπουργείο η Ένωση Καταναλωτών Βόλου. Η Γραμματεία Καταναλωτή παρέπεμψε το ερώτημα στη ΔΕΗ, από την απάντηση της οποίας προκύπτει ότι δεν υπάρχει όφελος για τους μικρούς καταναλωτές από την εγκατάσταση των συσκευών αυτών.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η εξοικονόμηση ενέργειας από την εγκατάσταση των συσκευών αυτών επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης του συντελεστή ισχύος, μέγεθος το οποίο αφενός δεν μπορεί να μετρηθεί από τα «ρολόγια», που είναι εγκατεστημένα στη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών, αφετέρου για τους μικρούς καταναλωτές δεν ξεπερνά το 1%. Αντίθετα, η τεχνολογία αυτή έχει αποτέλεσμα και οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας για τους μεγάλους καταναλωτές (επαγγελματικά - βιομηχανικά τιμολόγια).

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΔΕΗ:

-«Από αμιγώς τεχνικής πλευράς, η εγκατάσταση συσκευών αντιστάθμισης αέργου ισχύος σε γραμμές εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατοικιών, που τροφοδοτούν ηλεκτρικά φορτία με «χαμηλό» συντελεστή ισχύος (μικρό συνφ), π.χ. κλιματιστικές συσκευές παλαιάς τεχνολογίας θα συνέβαλλε στη μείωση των ενεργών θερμικών απωλειών στις υπόψη γραμμές, λόγω μείωσης της διακινούμενης αέργου ισχύος σε αυτές... Οι ανωτέρω θερμικές απώλειες ωστόσο δεν καταγράφονται από τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ τούτου ουδεμία εξοικονόμηση της καταγραφόμενης ενέργειας επιτυγχάνεται.

Εξάλλου ακόμη και εάν κατεγράφετο η εν λόγω εξοικονόμηση ενέργειας στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατοικιών, λόγω μείωσης των θερμικών απωλειών τους και, εάν υποθέσουμε ότι τούτο πράγματι επιτυγχάνεται από τις υπόψη συσκευές του εμπορίου, αυτή θα αποτελούσε πολύ μικρό ποσοστό της συνολικά καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (της τάξης του 1%).»

Το ερώτημα προς το υπουργείο, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, Αλέκος Κουτσελίνης, τέθηκε από μέλη του ΔΣ της Ένωσης, που είναι ηλεκτρολόγοι, έχουν γνώση του θέματος και έκαναν οι ίδιοι μία πρώτη έρευνα πριν απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. «Για τους μικρούς καταναλωτές, οι ισχυρισμοί περί εξοικονόμησης ενέργειας δεν ευσταθούν», ανέφερε ο κ. Κουτσελίνης.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αναφέρει στο ίδιο έγγραφο ότι «οι ανωτέρω ισχυρισμοί κατά την προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων αποτελούν παράβαση των άρθρων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του νόμου 2251 / 94» και ζητά να ληφθούν μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

 

 

 

 

Λίστα Άρθρων   Επιστροφή