Κατασκευαστής Tsitsiflis constructions

Ιδιωτικά έργα & μελέτες

Α. Μελέτη – Επίβλεψη

1.Τετραώροφη οικοδομή γραφείων στην Λάρισα, εμβαδού, 360 τ.μ

2. Τετραώροφη οικοδομή γραφείων στην Λάρισα, εμβαδού 370τ.μ.

3. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 470τ.μ.

4. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 300τ.μ.

5. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 300τ.μ.

6. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 485τ.μ.

7. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 212τ.μ.

8. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 236τ.μ.

9. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 340τ.μ.

10.  Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 196τ.μ.

11.  Τετραώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 865τ.μ.

12.  Τετραώροφη οικοδομή κατοικιών με ισόγεια καταστήματα και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 1.032τ.μ.

13.  Τετραώροφη οικοδομή κατοικιών με ισόγεια καταστήματα και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 1.150τ.μ

14.  Τετραώροφη οικοδομή κατοικιών με ισόγεια καταστήματα και υπόγειο στη Λάρισα, εμβαδού 946τ.μ

15.  Πενταόροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο, εμβαδού 744 τ.μ.

16.  Πενταόροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο, εμβαδού 955 τ.μ.

17.  Βιομηχανικός χώρος στην Αγιά, εμβαδού 400τ.μ.

18.  Βιομηχανικός χώρος στην Αγιά, εμβαδού 2.200τ.μ.

19.  Βιομηχανικός χώρος στην Νίκαια εμβαδού 360 τ.μ.

20.  Βιομηχανικός χώρος στο Συκούριο εμβαδού 400τ.μ.

21.  Βιομηχανικός χώρος στο Ελευθέριο Αγιάς εμβαδού 2.150τ.μ.

22.  Βιομηχανικός χώρος στον Πλατύκαμπο εμβαδού 3.250τ.μ.

23.  Βιομηχανικός χώρος στην Λάρισα εμβαδού 200τ.μ.

24.  Πλυντήριο αυτοκινήτων με βοηθητικούς χώρους μίνι μάρκετ, εμβαδού 670τ.μ.

25.  Διώροφη διπλοκατοικία στα Φάρσαλα, εμβαδού 240τ.μ.

26.  Διώροφη διπλοκατοικία στην Αγιά, εμβαδού 250τ.μ.

27.  Διώροφη διπλοκατοικία στην Αγιά, εμβαδού 360τ.μ.

28.  Δύο διώροφες διπλοκατοικίες στην Αγιά, εμβαδού 320τ.μ.

29.  Ισόγεια μονοκατοικία στην Αγιά εμβαδού 150τ.μ.

30.  Επτά διπλοκατοικίες στην Βελίκα, εμβαδού 250τ.μ.

31.  Πέντε μονοκατοικίες στην Βελίκα εμβαδού 340τ.μ.

32.  Δύο διπλοκατοικίες στην Βελίκα εμβαδού 99 τ.μ.

33.  Πέντε διπλοκατοικίες στην Βελίκα εμβαδού 285τ.μ.

34.  Διώροφη διπλοκατοικία στον Πλατύκαμπο, εμβαδού 300τ.μ.

35.  Δύο ανεξάρτητες ισόγειες μονοκατοικίες στον Πλατύκαμπο, εμβαδού 450τ.μ

36.  Ισόγεια μονοκατοικία στον Πλατύκαμπο, εμβαδού 120τ.μ.

37.  Ισόγεια μονοκατοικία στον Πλατύκαμπο, εμβαδού 580τ.μ.

38.  Διπλοκατοικία στον Πλατύκαμπο, εμβαδού 250τ.μ.

39.  Ισόγεια κατοικία στην Αμυγδαλή Αγιάς εμβαδού 180τ.μ.

40.  Επέκταση και ανακαίνιση καταστήματος στην Λάρισα, εμβαδού 115τ.μ.

41.  Ανακαίνιση καταστήματος στην Λάρισα, εμβαδού 55τ.μ.

42.  Άδειες εργασιών ανακαίνισης και ανακατασκευής κατοικίων, καταστημάτων και βιοτεχνικών χώρων.

43.  Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, εμβαδού 160τ.μ.

44.  Μεταλλικό Πλυντήριο Οχημάτων συνολικού εμβαδού 600τ.μ.

45.  Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων

46.  Μελέτες μικρής κλίμακας και έγκρισης εργασιών δόμησης

47.  Οικονομοτεχνικές μελέτες επένδυσης

48.  Μελέτες χωροθέτησης εγκαταστάσεων

49.  Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνικών μονάδων

 

 

Β. Κατασκευή

1. Βιομηχανικός χώρος στην Αγιά, προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ (2003)

 2. Βιομηχανικός χώρος την Νίκαια, προϋπολογισμού 86.000,00 ευρώ (2006)

3. Βιομηχανικός χώρος στο ελευθέριο Λάρισας προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ (2014)

4. Βιομηχανικός χώρος στον Πλατύκαμπο Λάρισας προϋπολογιδμού 320.000,00 ευρλω (2009)

5. Τετραώροφη οικοδομή γραφείων στην Λάρισα, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ (2005)

6. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ (2004

7. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ (2005)

8. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ (2004)

9. Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ (2012)

10.  Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ (2007)

11.  Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 420.000,00 ευρώ (2008)

12.  Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ (2013)

13.  Τριώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ (2006)

14.  Τετραώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 560.000,00 ευρώ (2010)

15.  Τετραώροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ (2012)

16.  Τετραώροφη οικοδομή κατοικιών με ισόγεια καταστήματα και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 520.000,00 ευρώ (2011)

17.  Τετραώροφη οικοδομή κατοικιών με καταστήματα και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 640.000,00 ευρώ (2012)

18.  Πενταόροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ (2007)

19.  Πενταόροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ (2012)

20.  Πενταόροφη οικοδομή κατοικιών με πυλωτή και υπόγειο στην Λάρισα, προϋπολογισμού 560.000,00 ευρώ (2008)

21.  Ισόγειο κατάστημα στην Αμυγδαλή, προϋπολογισμού 100.000,00 (2002)

22.  Ανακατασκευή και επέκταση εστιατορίου στην Λάρισα, προϋπολογισμού 45.000,00 (2004)

23.  Κατασκευή εστιατορίου στην Λάρισα, προϋπολογισμού 88.000,00 ευρώ (2005)

24.  Διώροφη διπλοκατοικία στον Πλατύκαμπο, προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ (2004)

25.  Διώροφη διπλοκατοικία στον Πλατύκαμπο, προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ (2006)

26.  Διώροφη διπλοκατοικία στον Πλατύκαμπο, προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ (2009)

27.  Δύο διώροφες κατοικίες στην Βελίκα Αγιάς, προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ (2011)

28.  Δύο διώροφες κατοικίες στην Βελίκα Αγιάς, προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ (2008)

29.  Επτά κατοικίες στον Αγιόκαμπο Αγιάς, προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ (2013)

30.  Διώροφη διπλοκατοικία στα Φάρσαλα, προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ (2006)

31.  Διώροφη κατοικία στην Αγιά, Προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ(2009)

32.  Διώροφη μονοκατοικία στην Αγιά, προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ (2008)

33.  Κατασκευή υπόστεγου οχημάτων Στρατού Ξηράς στην Ξάνθη, προϋπολογισμός 85.000,00 ευρώ (2000)

34.  Ανακατασκευή δύο ανεξάρτητων διπλοκατοικιών, προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ (2010)

35.  Ανακατασκευή διώροφης κατοικίας στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς. Προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ (2009)

36.  Ανακατασκευή κατοικίας στην Λάρισα, πρπ»υπολογισμού 32.000,00 ευρώ (2009)

37.  Ανακατασκευή διαμερίσματος στην Λάρισα προϋπολογισμού 28.000,00 ευρώ (2012)

38.  Ανακατασκευή διαμερίσματος στην Λάρισα προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ (2011)

39.  Ανακατασκευή διαμερίσματος στην Λάρισα προϋπολογισμού 22.000,00 ευρώ (2014)

40.  Ανακατασκευή καταστήματος στην Λάρισα προϋπολογισμού 36.000,00 ευρώ (2013)

41.  Ανακατασκευή καταστηματος στην Λάρισα προϋπολογισμού 17.000,00 ευρώ (2013)

42.  Ανακατασκευή 2 διαμερισμάτων στην Λάρισα προϋπολογισμού 95.000,00 ευρώ (2007)

43.  Ανακατασκευή κατοικίας στην Αγιά προϋπολογισμού 17.000,00 ευρώ (2014)

44.  Ανακατασκευή βιοτεχνικού χώρου στην Αγιά προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ (2014)

45.  Ανακατασκευή βιοτεχνικού χώρου στην Λάρισα προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ (2012)

46.  Έργα ενεργειακής βελτίωσης κατοικιών στην Λάρισα, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 (2010-2014)

47.  Ισόγειου επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης, προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ (2004)

48.  Κατασκευή φέροντος οργανισμού Ιερού Ναού Οσίου Συμεών, προϋπολογισμού 57.000,00 ευρώ (2005)

49.  Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδοποιίας Δήμου Αγιάς, προϋπολογισμού 12.500,00 ευρώ (2009)

50.  Κατασκευή έργων οδοποιϊας Δήμου Αγιάς, προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ (2008)

51.  Έργα συντήρησης εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς, προϋπολογισμού 130.000,00 (2007-2011).

52.  Υπεύθυνος εργοταξίου και συντονιστής σε κατασκευή πλυντηρίου οχημάτων, προϋπολογισμού 880.000,00 ευρώ (2008)

53.  Υπεύθυνος εργοταξίου και συντονιστής σε κατασκευή ισόγειας διπλοκατοικίας, προϋπολογισμού 580.000,00 ευρώ (2007)

54.  Υπεύθυνος εργοταξίου και συντονιστής βιομηχανικών εγκαταστάσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.350.000,00 ευρώ (2009-2013)

55.  Υπεύθυνος εργοταξίου και συντονιστής σε κατασκευή φέροντος οργανισμού τριώροφου κτιρίου γραφείων-καταστημάτων συνολικού εμβαδού 5.100 τ.μ., προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ (2010)

56.  Υπέυθυνος εργοταξίου και συντονιστής Πνευματικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου, προϋπολογσιμού 110.000,00 ευρώ (2011)

57.  Μεταλλική Κατασκευή Πλυντηρίου Οχημάτων, προϋπολογισμού 220.000,00 (20012)

 

Επιστροφή