- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - Τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων

ΝΟΜΟΣ ΣΕ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 28/2/2012 -> Ν.4014/2011

Σύμφωνα με το νόμο 3843/2010, καθορίζεται ο τρόπος - διαδικασία που θα εφαρμοσθεί για την ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που έxουν αλλάξει χρήση. Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει να ρυθμίσει όλους αυτούς τους χώρους (ημιυπαιθριους χώρους, κλειστούς χώρους στάθμευσης, σοφίτες, pilotis κ.λ.π. , όσους δηλαδή έχουν αλλάξει χρήση).

Η εταιρία μας αναλαμβάνει :

 • συλλογή απαραίτητων εγγράφων από δημόσιους φορείς

 • δημιουργία φακέλου για την πολεοδομία

 • υπολογισμό κόστους νομιμοποίησης

 • διεκπεραίωση φακέλου

Προσφέρουμε έκπτωση στην αμοιβή μηχανικού έως και 20% σε περίπτωση ανάθεσης πλέον των 5 φακέλλων προς ρύθμιση - τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων.Η διαδικασία προκειμένου να γίνει ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων  είναι η εξής:

 • Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη εις διπλούν

 • Παράβολο 250 € (ένα στο σύνολο των ημιυπαίθριων χώρων αυτοτελούς ιδιοκτησίας) ή 350 € (ένα στο σύνολο λοιπών χώρων πλην ημιυπαιθριων χώρων αυτοτελούς ιδιοκτησίας) από Δημόσιο Ταμείο

 • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού με παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών ΤΕΕ με συνημμένα , Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας, Τοπογραφικό, Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση (π.χ. ημιυπαίθριος χώρος)

 • Υποβολή αίτησης στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με συνημμένα :

 • Σημ. σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει τα παραπάνω να βεβαιώνονται για το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ.) και για ευρισκόμενους εκτός Επικράτειας από την Προξενική Αρχή

 • Στην αίτηση  Ιδιοκτήτη (αντίγραφο της οποίας επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο , καταγράφονται  τυχόν ελλείψεις στον πίνακα που εικονίζεται στο πίσω μέρος της αίτησης) τίθεται η σφραγίδα καταχώρισης

 • Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα, τίθεται στο έντυπο της αίτησης (που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος) η σφραγίδα πληρότητας

 • Σημ. Οι δύο σφραγίδες μπορούν να τίθενται ταυτόχρονα κατά την υποβολή αίτησης κλπ. εάν διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης

 • Η Πολεοδομία με οίκοθεν αλληλογραφία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κλπ.) ώστε να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις ή ήδη επιβληθέντα πρόστιμα, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6, του Άρθρου 6 του ν.3843/2010.

 • Μετά την διαπίστωση πληρότητας και σε διάστημα το πολύ 60 ημερών, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο έντυπο Υπολογισμού Εισφοράς όπου θα φαίνεται τόσο το ποσό ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10%, όσο και το ποσό της πρώτης δόσης.

 • Ο ενδιαφερόμενος αφού καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά, προσκομίζει τα διπλότυπα στην πολεοδομική υπηρεσία. Αυτά καταγράφονται στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης» στο έντυπο της Αίτησης Ιδιοκτήτη όπου τίθεται η σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας.

 • Με την Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του Άρθρου 6 του ν.3843/2010, θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες του τρόπου καταβολής εδικού προστίμου.Με δελτίο τύπου που ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ στις 5/7/2010 αποφασίσθηκε ότι δεν θα υπάρξει καμία αναδρομική επιβολή φόρου που σχετίζεται με την ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων και των υπολοίπων χώρων που θα δηλώνονται με βάση το νόμο 3843/2010.ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η αμοιβή  μηχανικών προκειμένου να γίνει ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων και όλες οι περιπτώσεις του νόμου 3843/2010 υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 102  Π.Δ. 696/ 1974, ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς για τακτοποίηση ημιυπαίθριων ή άλλων χώρων γίνεται ως εξής :

ΕΙΣΦΟΡΑ=ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Χ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ Χ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (5%-15%)

Ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου για τη ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων ή άλλων χώρων, γίνεται από την πολεοδομική υπηρεσία και αναγράφεται επί ειδικού εντύπου, το οποίο αποστέλλεται στον αιτούντα εντός εξήντα (60) ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου.ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3843/2010

Επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτων ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων με χώρους που διατηρούνται (ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ-ΣΟΦΙΤΕΣ-ΠΙΛΟΤΙΣ κ.λ.π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος 3843/2010 δεν προβλέπει νομιμοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, αλλά διατήρησή τους σαράντα χρόνια, μετά από καταβολή ειδικού προστίμου, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τον όρο ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων ή τακτοποίηση ημιυπάιθριων χώρων. Παράλληλα τονίζεται ότι για να γίνει ρύθμιση ημιυπαίθριου - τακτοποίηση ημιυπαίθριου ή άλλου χώρου, βασική προϋπόθεση είναι να επιτρέπεται η νέα χρήση στην περιοχή του ακινήτου.

Αν κάποιος δεν φροντίσει να προβεί σε ρύθμιση ημιυπαίθριου χώρου - τακτοποίηση ημιυπαίθριου χώρου, τότε ο χώρος αυτός θα υπαχθεί στις διατάξεις περί αυθαίρετων κτισμάτων.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων