Παράταση της προθεσμίας έκδοσης οικοδομικών αδειών.

2013-01-06

Παράταση της προθεσμίας έκδοσης αδειών δόμησης για τις οποίες είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι προ της έναρξης εφαρμογής του Ν.Ο.Κ. προωθεί άμεσα με νομοθετική ρύθμιση το ΥΠΕΚΑ.

Η ρύθμιση θα προβλέπει παράταση της προθεσμίας έκδοσης των συγκεκριμένων αδειών μέχρι την 25.11.2013, καθώς όπως αποδείχτηκε λόγω των αλλαγών του νομικού πλαισίου σε κάποιες περιπτώσεις οι υπηρεσίες δόμησης δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο μέσα στην τασσόμενη προθεσμία της γενικής διάταξης του άρθρου 26 του Ν.2831/2000.

   


Λίστα νέων  Επιστροφή