ΥΠΕΚΑ : Διάψευσης για την εκτός σχεδίου δόμηση

2010-09-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΚΑ

Αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ για αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δηλώνει ότι δεν ισχύουν οι αναφερόμενες στο δημοσίευμα αλλαγές και το διαψεύδει.

 Οι όροι της εκτός σχεδίου δόμησης έχουν καθοριστεί με Προεδρικά Διατάγματα. Στη συνέχεια, όμως, ορισμένες διατάξεις των διαταγμάτων τροποποιήθηκαν με Νόμο. Για να είναι δυνατή η τροποποίηση με Προεδρικό Διάταγμα των διατάξεων που τροποποιήθηκαν με Νόμο, χρειάζεται νομοθετική εξουσιοδότηση. Η ρύθμιση δεν αφορά την ουσία των ρυθμίσεων για την εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά τον τρόπο που θα γίνονται οι ρυθμίσεις. Ειδάλλως θα είχαμε το παράδοξο για το ίδιο ζήτημα, μερικές διατάξεις να τροποποιούνται με Προεδρικό Διάταγμα και άλλες με Νόμο.

 Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010

   


Λίστα νέων  Επιστροφή