Σε πολύ λίγο χρόνο σε διαβούλευση οι νέοι νόμοι περί αυθαιρέτων

2013-04-03

Βασικό σκεπτικό των νέων ρυθμίσεων του ΥΠΕΚΑ είναι η διατήρηση εσαεί της δυνατότητας τακτοποίησης αυθαιρεσιών που βρίσκονται σε κτίρια με άδεια, με δυνατότητα πλήρους νομιμοποίησης. Επίσης η διατήρηση για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα της δυνατότητας τακτοποίησης για 30 έτη των υπολοίπων, μεγάλης κλίμακας αυθαιρεσιών. Το μέσο για τη νομιμοποίηση όσων αυθαιρεσιών αποφασιστεί θα είναι η ενημέρωση της λεγόμενης ταυτότητας κτιρίου.

Οι νέες ρυθμίσεις θα περιλαμβάνονται σε δύο νόμους. Ενα σχέδιο νόμου, που θα υποκαταστήσει τον ν. 4014/11 και θα αφορά τη νέα κατηγοριοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και παραβάσεων και τις δυνατότητες τακτοποίησης/νομιμοποίησης καθεμίας από αυτές. Επίσης, ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος, που αφορά στη δημιουργία της ταυτότητας κτιρίου, που προβλέφθηκε από τον ν. 3843/10 και προφανώς ο νόμος θα εκθέτει λεπτομερειακά την αξιοποίησή της.

Οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες και παραβάσεις θα χωριστούν σε υποκατηγορίες με γνώμονα τη βαρύτητά τους. Πρόκειται για τρεις μεγάλες ομάδες: η πρώτη αφορά αυθαίρετα χωρίς οικοδομικές άδειες ή με μεγάλες υπερβάσεις στη δόμηση. Η δεύτερη αφορά αυθαιρεσίες που βρίσκονται εντός του περιγράμματος κτιρίου που έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια (περίπου όπως στη ρύθμιση τακτοποίησης ημιυπαίθριων). Η τρίτη υποκατηγορία αφορά τις μικρές πολεοδομικές παραβάσεις (λ.χ. πέργκολες, περιφράξεις).

Για την πρώτη κατηγορία, θα διατηρηθεί και στον νέο νόμο για ορισμένο χρονικό διάστημα η δυνατότητα δήλωσης με την καταβολή προστίμου, όπως ακριβώς προβλέπεται στον ν. 4014/11, και με αντάλλαγμα την «τακτοποίηση» για διάστημα 30 ετών.  Για τις άλλες δύο κατηγορίες αυθαιρεσιών, η δήλωση θα γίνει με τον νέο νόμο μόνιμη και θα μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη νομιμοποίηση (όχι "ρύθμιση" για 30 ή 40 χρόνια, όπως προέβλεπαν οι δύο προηγούμενοι νόμοι).

Η διαδικασία νομιμοποίησης θα έχει ως εξής: για τις μεν πολύ μικρές πολεοδομικές παραβάσεις θα αρκεί η καταβολή του παραβόλου (το ίδιο που καταβάλλεται και σήμερα μέσω του ν. 4014/11) και η δήλωση της υπό τακτοποίηση δομικής αυθαιρεσίας στην ταυτότητα κτιρίου για να αποκτήσει πλήρη νομιμοποίηση. Για τις μεσαίες παραβάσεις, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει πρώτα το προβλεπόμενο πρόστιμο και κατόπιν να δηλώσει τον χώρο στην ταυτότητα κτιρίου. Οσοι έχουν ήδη τακτοποιήσει κάποια αυθαιρεσία μικρού ή μέσου μεγέθους μέσω του ν. 4014/11 ή του 3843/10, για να τη νομιμοποιήσουν για πάντα θα αρκεί να τη δηλώσουν στην ταυτότητα κτιρίου, χωρίς άλλο παράβολο ή πρόστιμο. Σημειώνεται πως δεν θα πρέπει να αναμένεται μείωση των προστίμων και των παραβόλων τακτοποίησης στο νέο πλαίσιο, αλλά νέα κίνητρα και διευκολύνσεις. Οι κόκκινες γραμμές του ν. 4014/11 παραμένουν αμετάβλητες. Επομένως δεν θα δίνεται δυνατότητα τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρεσιών σε κτίρια των οποίων ο φέρων οργανισμός ολοκληρώθηκε μετά τις 28.7.11. Ή σε κτίρια που βρίσκονται σε δάση, αιγιαλό, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. Προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο χρόνος ανέγερσης του αυθαιρέτου, το υπουργείο θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους αεροφωτογραφίες της 28ης Ιουλίου 2011. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος θα αφορά στην ταυτότητα του κτιρίου και θα εξειδικεύει το περιεχόμενό της, όπως ορίζει ο ν. 3843/11. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει τον τρόπο νομιμοποίησης μικρών και μεσαίων πολεοδομικών παραβάσεων, όπως αναφέρθηκε. Η κατάρτιση της ταυτότητας κάθε κτιρίου θα είναι μεν υποχρεωτική αλλά σε βάθος 10ετίας. Για κάποιες κατηγορίες χρήσεων, όπως επί παραδείγματι οι εμπορικές, θα επιβάλλεται η ανανέωσή της σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

πηγή : buildnet

   


Λίστα νέων  Επιστροφή