"Μακρύς" ο δρόμος για την ελληνική ενεργειακή αναβάθμιση

2013-04-03

Η Ελλάδα έχει μπροστά της πολύ δρόμο για την απόκτηση μιας καινοτόμας πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση. Αυτό προκύπτει με έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα με θέμα την Ενεργειακή Απόδοση των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Η έκθεση συντάχθηκε ως μέρος του προγράμματος Energy Efficient Watch και  στοχεύει στην αξιολόγηση των φιλοδοξιών και της ποιότητας των δράσεων και της εφαρμογής των πολιτικών των κρατών-μελών στον τομέα της ενέργειας. Έρευνα  εμπειρογνωμόνων δρομολογείται επίσης σε κάθε χώρα για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της.

Σύμφωνα με την έκθεση το ελληνικό πακέτο μέτρων έχει αρκετές πλευρές που μπορούν να ενισχυθούν. Για παράδειγμα ο στόχος της προσωρινής εξοικονόμησης (interim saving) για το 2010 (2,8%) που επετεύχθη και με το παραπάνω (μεταξύ 5,1% και 10,9%). Η βασική τροχοπέδη για τις κακές επιδόσεις της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα είναι η οικονομική ύφεση που έπληξε σε μεγάλο βαθμό τη χώρα την περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση. Ωστόσο στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης, το 45% των ειδικών δήλωσαν ότι ο στόχος της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες (ESD) δε θα επιτευχθεί.

Ο δημόσιος τομέας είναι ο μόνος τομέας που έλαβε παραπάνω από το μέσο όρο στο πλαίσιο αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων δράσης. Συγκεκριμένα, έχει θέσει το πλαίσιο για το δημόσιο εφοδιασμό, έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, έχει εισαγάγει συστήματα διαχείρισης ενέργειας και έχει λανσάρει ενδεικτικά σχέδια για τις συμβάσεις παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Εντούτοις οι ειδικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι ο δημόσιος τομέας είναι ο τομέας με τα μεγαλύτερα κενά σε επίπεδο εφαρμογής.

Ως χαρακτηριστικά του ελληνικού πλαισίου διακυβέρνησης, η μελέτη αναφέρει τα οριζόντια μέτρα, την προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών και την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που ελέγχει την ενεργειακή απόδοση και τις ενέργειες διαφορετικών φορέων.

Η Ελλάδα έχει επίσης θέσει κάποια ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, τα οποία συμπληρώνονται από οικονομική και χρηματοδοτική στήριξη καθώς και πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Η παρουσίαση των καινοτόμων συστημάτων  για τα κτίρια προβλέπεται να γίνεται στη βάση εθελοντικών συμφωνιών, ενώ στην έκθεση δεν γίνεται καμία αναφορά σε ελέγχους ή ειδικές συμβουλές για κτίρια, ούτε αναφέρονται συγκεκριμένες ενημερωτικές εκστρατείες για τα κτίρια αλλά ούτε και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες του τομέα κτιρίων.

Σε ότι αφορά το ζήτημα των ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής απόδοσης η ευρωπαϊκή νομοθεσία παίζει σημαντικό ρόλο για την Ελλάδα, καθώς οι Οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση βρίσκονται στην καρδιά του ελληνικού πακέτου μέτρων, ενώ τα εργαλεία πληροφόρησης έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Κατά τον ίδιο τρόπο η ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία προωθείται κυρίως μέσω των προϋποθέσεων  οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης, ενώ έχει καθιερωθεί ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη των πράσινων επιχειρηματικών πάρκων. Σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια οι τιμές είναι πάνω από τον ελάχιστο μέσο όρο.

Στον τομέα των μεταφορών κατά την έκθεση το ελληνικό πακέτο μέτρων επικεντρώνεται σε οικονομικά κίνητρα για την ανανέωση του στόλου οχημάτων, ενώ συνοδεύεται από επενδύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα μη-μηχανοκίνητα μέσα.
Συμπερασματικά το ελληνικό πλαίσιο πολιτικής δεν είναι πολύ φιλόδοξο, ούτε αξιοποιεί μεγάλες δυνατότητες του τομέα και προτείνει κάποιες πιθανές βελτιώσεις. Προτείνεται, λόγου χάρη, η ενδυνάμωση πλευρών του πακέτου μέτρων όσον αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές και την καθιέρωση οικονομικών κινήτρων και εκπαίδευσης του προσωπικού και η χάραξη μιας συνολικής στρατηγικής στο δημόσιο τομέα που θα περιλαμβάνει στόχους για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Σχετικά με τη βιομηχανία η  προτάσεις-μέσω της έκθεσης-γίνονται για την προώθηση υποχρεώσεων και δεσμεύσεων  για τη διαχείριση και τους ελέγχους στην ενέργεια (energy audits) όπως και την καθιέρωση οικονομικών κινήτρων και στόχων εξοικονόμησης ενέργειας. Στον τομέα των μεταφορών προτείνεται παρακίνηση των χρηστών οχημάτων άλλων μεθόδων μεταφοράς μέσω αποτελεσματικότερων ρυθμίσεων.

Η Lucia Bezakova-συντονίστρια του προγράμματος Energy Efficiency Watch της EUFORES-σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης στην EurActiv.gr ανέφερε ότι "Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα- τον τεράστιο αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα υποτιμημένα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2011 και το 2012 έδειξε ότι πολλοί σχετικοί παράγοντες βλέπουν την ενεργειακή απόδοση ως βάρος των δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα βοηθήσουν τον δημόσιο τομέα να εξοικονομήσει χρήματα στα δημόσια κτίρια, θα δημιουργήσει απασχόληση και έσοδα από φόρους. Η ενεργειακή απόδοση δεν έχει επικοινωνηθεί και κατανοηθεί σωστά και επομένως, δεν ελκύει επαρκώς την προσοχή των υψηλών πολιτικών επιπέδων. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την κατανόηση των οφελών της ενεργειακής απόδοσης. Όχι μόνο τα θεσμικά όργανα και οι κυβερνήσεις αλλά ολόκληρη η κοινότητα ενεργειακής απόδοσης πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά στην επικοινωνία της ενεργειακής απόδοσης ως μια μεγάλη ευκαιρία εξοικονόμησης και όχι δαπάνης χρημάτων. Η έρευνα και η ανάλυση έδειξαν επίσης ότι η ΕΕ θεωρείται ως κινητήρια δύναμη των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης σε πολλά Κράτη Μέλη που ξεκίνησαν να προβαίνουν σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης μόνο αφού κατατέθηκε στο τραπέζι η πρώτη σχετική νομοθεσία. Έχοντας ως στόχο το 2020 και το 2030, το πλαίσιο πολιτικής πρέπει να θέσει τις σωστές γραμμές πολιτικής για κίνητρα και την ασφάλεια των επενδύσεων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης δεσμευτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση".


Πηγή: www.energypress.gr

   


Λίστα νέων  Επιστροφή