Μάχη για την απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων.

2013-08-25

Την άμεση απελευθέρωση των νέων και σταδιακή απελευθέρωση των ισχυουσών εμπορικών μισθώσεων θέλουν οι ιδιοκτήτες σε αντίθεση με τους εμπόρους που είναι υπέρ της διατήρησης ενός επικαιροποιημένου καθεστώτος προστασίας.

Οι αλλαγές στο καθεστώς της επαγγελματικής στέγης άρχισαν να εξετάζονται από την Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κατόπιν απαίτησης της τρόικας να καταργηθεί το ισχύον προστατευτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η Εθνική Συνομοσπονδία των Εμπόρων ζητά να φύγει από το τραπέζι η πλήρης απελευθέρωση και να συζητηθεί η επικαιροποίηση και η εκλογίκευση του πλαισίου της εμπορικής μίσθωσης αλλά σε μελλοντικό, πιο εύθετο, χρόνο.

Η ΕΣΕΕ ζητά την παραμονή της ελάχιστης διάρκειας της μισθωτικής σύμβασης με δικαίωμα των μερών να συμφωνούν το χρονικό διάστημα με διατήρηση της 12ετίας στις υφιστάμενες μισθώσεις και μεταβατικές ρυθμίσεις για σταδιακή μείωση του χρόνου για τις νέες μισθώσεις. Επιπλεον ζητά την κατάργηση του αυτόματου τρόπου αύξησης του μισθώματος όταν δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής, την παραμονή της προστατευτικής διάταξης που επιτρέπει στον μισθωτή να μεταβιβάσει την μισθωτική σχέση σε εταιρεία που συμμετέχει ο ίδιος ή σε διαδόχους του, την διατήρηση της «ρήτρας εξόδου» από την μίσθωση όταν δεν αποδίδει η επιχείρηση, και την πρόβλεψη μίας νόμιμης «άυλης εμπορικής αξίας» με κατάργηση του γνωστού «αέρα» σε περίπτωση υπεραξίας.

Από την πλευρά της η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελληνία Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) εισηγείται την απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων, μέτρο το οποίο θεωρεί ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο για την αναβίωση των απονεκρωμένων εμπορικών κέντρων των πόλεων της χώρας.

H ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι επιβάλλεται η πλήρης κατάργηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί εμπορικών μισθώσεων αμέσως για κάθε νέα μίσθωση και -αν αυτό είναι απαραίτητο- η σταδιακή απελευθέρωση για τις υπάρχουσες μισθώσεις, έτσι ώστε αυτές να ρυθμίζονται ως προς όλα τα στοιχεία τους από την ελεύθερη βούληση των συμβαλλομένων και όχι από μονομερείς νομοθετικές ρυθμίσεις, κατάλοιπα άλλων εποχών.

 

πηγή : ered

   


Λίστα νέων  Επιστροφή