Δεν απαιτείται να αναγραφούν στο Ε9 οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι

2013-08-30

Οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι που τακτοποιήθηκαν με το ν.3843/2010 και οι οποίοι δεν είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, δεν απαιτείται να αναγραφούν, εκτός αν για κάποια άλλη αιτία αυτό απαιτείται, τονίζει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του σχετικά για τον τρόπο δήλωσης αυθαίρετων και ημιυπαίθριων χώρων στο έντυπο Ε9.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το αρμόδιο τμήμα Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών «δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις προς τον Τύπο, όπως παρουσιάζεται».

Σημειώνεται ότι χθες είχαν διαρρεύσει στα ΜΜΕ στοιχεία σχετικά με τη δήλωση των αυθαιρέτων και των ημιυπαίθριων στο Ε9.

Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, όσον αφορά αυθαίρετους και τακτοποιούμενους χώρους, από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι:

- Τα κτίσματα των ακινήτων πρέπει να αναγράφονται στη δήλωση Ε9 σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση (σχετ. η ΠΟΛ 1001/2005 και η ΠΟΛ 1047/2005 Υπ. Οικ.)

- Ειδικά, όμως, οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι που τακτοποιήθηκαν με το ν.3843/2010, οι οποίοι δεν είχαν αναγραφεί στη δήλωση Ε9, δεν απαιτείται να αναγραφούν, εκτός αν για κάποια άλλη αιτία απαιτείται η δήλωσή τους (π.χ. αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος, μεταβίβαση, αλλαγή ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ.).

- Οι βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης με το ν.3843/2010, εφόσον είχαν δηλωθεί ως βοηθητικοί χώροι, δεν απαιτείται να αναγραφούν ως χώροι κύριας χρήσης, εκτός αν για κάποια άλλη αιτία απαιτείται η αναγραφή τους, όπως ανωτέρω. Εφόσον όμως δεν είχαν δηλωθεί ούτε ως βοηθητικοί χώροι, απαιτείται η αναγραφή τους από το επόμενο έτος της ημερομηνίας βεβαίωσης της πολεοδομίας για την πληρότητα του φακέλου τακτοποίησης (σχετ. η ΠΟΛ1126/2011 εγκύκλιος).

- Τα κτίσματα που τακτοποιήθηκαν με το ν.4014/2011, αναγράφονται στη δήλωση Ε9 από το επόμενο έτος της υποβολής δήλωσης τακτοποίησης.

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζεται ότι:

α) η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 λήγει, για τα φυσικά πρόσωπα, τη 15η Σεπτεμβρίου και, για τα νομικά πρόσωπα, την 30ή Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν δήλωση μόνο στην περίπτωση που υπάρχει μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούμενο έτος.

Ειδικά, όμως, για το έτος 2013, οι φορολογούμενοι οι οποίοι, κατά την 1/1/2013, έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων («Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9»), προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν.

β) η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου ακίνητης περιουσίας λήγει στις 30 Αυγούστου. Στην περίπτωση που δεν έχουν παραληφθεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα, μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ.

 

Οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι που τακτοποιήθηκαν με το ν.3843/2010 και οι οποίοι δεν είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, δεν απαιτείται να αναγραφούν, εκτός αν για κάποια άλλη αιτία αυτό απαιτείται, τονίζει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του σχετικά για τον τρόπο δήλωσης αυθαίρετων και ημιυπαίθριων χώρων στο έντυπο Ε9.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το αρμόδιο τμήμα Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών «δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις προς τον Τύπο, όπως παρουσιάζεται».

Σημειώνεται ότι χθες είχαν διαρρεύσει στα ΜΜΕ στοιχεία σχετικά με τη δήλωση των αυθαιρέτων και των ημιυπαίθριων στο Ε9.

Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, όσον αφορά αυθαίρετους και τακτοποιούμενους χώρους, από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι:

- Τα κτίσματα των ακινήτων πρέπει να αναγράφονται στη δήλωση Ε9 σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση (σχετ. η ΠΟΛ 1001/2005 και η ΠΟΛ 1047/2005 Υπ. Οικ.)

- Ειδικά, όμως, οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι που τακτοποιήθηκαν με το ν.3843/2010, οι οποίοι δεν είχαν αναγραφεί στη δήλωση Ε9, δεν απαιτείται να αναγραφούν, εκτός αν για κάποια άλλη αιτία απαιτείται η δήλωσή τους (π.χ. αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος, μεταβίβαση, αλλαγή ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ.).

- Οι βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης με το ν.3843/2010, εφόσον είχαν δηλωθεί ως βοηθητικοί χώροι, δεν απαιτείται να αναγραφούν ως χώροι κύριας χρήσης, εκτός αν για κάποια άλλη αιτία απαιτείται η αναγραφή τους, όπως ανωτέρω. Εφόσον όμως δεν είχαν δηλωθεί ούτε ως βοηθητικοί χώροι, απαιτείται η αναγραφή τους από το επόμενο έτος της ημερομηνίας βεβαίωσης της πολεοδομίας για την πληρότητα του φακέλου τακτοποίησης (σχετ. η ΠΟΛ1126/2011 εγκύκλιος).

- Τα κτίσματα που τακτοποιήθηκαν με το ν.4014/2011, αναγράφονται στη δήλωση Ε9 από το επόμενο έτος της υποβολής δήλωσης τακτοποίησης.

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζεται ότι:

α) η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 λήγει, για τα φυσικά πρόσωπα, τη 15η Σεπτεμβρίου και, για τα νομικά πρόσωπα, την 30ή Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν δήλωση μόνο στην περίπτωση που υπάρχει μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούμενο έτος.

Ειδικά, όμως, για το έτος 2013, οι φορολογούμενοι οι οποίοι, κατά την 1/1/2013, έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων («Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9»), προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν.

β) η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου ακίνητης περιουσίας λήγει στις 30 Αυγούστου. Στην περίπτωση που δεν έχουν παραληφθεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα, μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ.

- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=4877&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82+%CE%959+%CE%BF%CE%B9+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B8%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9%2C%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%91%CE%A0%CE%95%2C%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7+%27%27%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E%27%27%2CBREEAM+%CF%83%CE%B5+%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1%2C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%9A%CE%95%CE%A0%2C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82+%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%84+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_campaign=20130829_m117053225_%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82+%CE%959+%CE%BF%CE%B9+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B8%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9%2C%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%91%CE%A0%CE%95%2C%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7+%27%27%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E%27%27%2CBREEAM+%CF%83%CE%B5+%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1%2C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%9A%CE%95%CE%A0+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.orb0W6ko.d

   


Λίστα νέων  Επιστροφή