Φόροι για ημιυπόγεια, σοφίτες του Ν.4014/2011.

2013-09-23

Φορολογικές επιβαρύνσεις διπλάσιες από αυτές που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία σχεδιάζει να επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 για την τακτοποίηση παράνομης μετατροπής βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας κατοικίας.

Όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος οι νέες ρυθμίσεις για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το 2014 επιβαρύνουν με διπλάσιο φόρο τις επιφανειακές συγκεκριμένων βοηθητικών χώρων που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, αλλά "τακτοποιήθηκαν" από τους ιδιοκτήτες τους, με την καταβολή ειδικών προστίμων.

Οι βοηθητικοί χώροι αν και "τακτοποιήθηκαν" επιβαρύνονται με διπλάσιο φόρο από την Εφορία αφού οι διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο δεν προβλέπουν μειωτικό συντελεστή για τους χώρους αυτούς, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 22 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011.

Έτσι κυρίως σε ημιυπόγεια, play room, πατάρια και σοφίτες, που έχουν τακτοποιηθεί ενώ πρέπει η επιβολή οποιοδήποτε φόρου να γίνεται επί φορολογητέας αντικειμενικής αξίας μειωμένης κατά 50%, το υπουργείο δεν έχει λάβει υπόψη την διάταξη και επιδιώκει να επιβάλει τον ΦΑΠ των ετών 2012 και 2013 στο 100% της αξίας των συγκεκριμένων χώρων.

 

πηγή b2green

Φορολογικές επιβαρύνσεις διπλάσιες από αυτές που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία σχεδιάζει να επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 για την τακτοποίηση παράνομης μετατροπής βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας κατοικίας.

Όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος οι νέες ρυθμίσεις για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το 2014 επιβαρύνουν με διπλάσιο φόρο τις επιφανειακές συγκεκριμένων βοηθητικών χώρων που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, αλλά "τακτοποιήθηκαν" από τους ιδιοκτήτες τους, με την καταβολή ειδικών προστίμων.

Οι βοηθητικοί χώροι αν και "τακτοποιήθηκαν" επιβαρύνονται με διπλάσιο φόρο από την Εφορία αφού οι διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο δεν προβλέπουν μειωτικό συντελεστή για τους χώρους αυτούς, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 22 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011.

Έτσι κυρίως σε ημιυπόγεια, play room, πατάρια και σοφίτες, που έχουν τακτοποιηθεί ενώ πρέπει η επιβολή οποιοδήποτε φόρου να γίνεται επί φορολογητέας αντικειμενικής αξίας μειωμένης κατά 50%, το υπουργείο δεν έχει λάβει υπόψη την διάταξη και επιδιώκει να επιβάλει τον ΦΑΠ των ετών 2012 και 2013 στο 100% της αξίας των συγκεκριμένων χώρων.

- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=5512&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C+%CE%A6%2F%CE%92%3A+%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2C+%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_campaign=20130922_m117299731_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C+%CE%A6%2F%CE%92%3A+%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2C+%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.199dGA1C.dpuf

Φορολογικές επιβαρύνσεις διπλάσιες από αυτές που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία σχεδιάζει να επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 για την τακτοποίηση παράνομης μετατροπής βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας κατοικίας.

Όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος οι νέες ρυθμίσεις για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το 2014 επιβαρύνουν με διπλάσιο φόρο τις επιφανειακές συγκεκριμένων βοηθητικών χώρων που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, αλλά "τακτοποιήθηκαν" από τους ιδιοκτήτες τους, με την καταβολή ειδικών προστίμων.

Οι βοηθητικοί χώροι αν και "τακτοποιήθηκαν" επιβαρύνονται με διπλάσιο φόρο από την Εφορία αφού οι διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο δεν προβλέπουν μειωτικό συντελεστή για τους χώρους αυτούς, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 22 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011.

Έτσι κυρίως σε ημιυπόγεια, play room, πατάρια και σοφίτες, που έχουν τακτοποιηθεί ενώ πρέπει η επιβολή οποιοδήποτε φόρου να γίνεται επί φορολογητέας αντικειμενικής αξίας μειωμένης κατά 50%, το υπουργείο δεν έχει λάβει υπόψη την διάταξη και επιδιώκει να επιβάλει τον ΦΑΠ των ετών 2012 και 2013 στο 100% της αξίας των συγκεκριμένων χώρων.

- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=5512&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C+%CE%A6%2F%CE%92%3A+%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2C+%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_campaign=20130922_m117299731_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C+%CE%A6%2F%CE%92%3A+%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2C+%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.199dGA

Φορολογικές επιβαρύνσεις διπλάσιες από αυτές που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία σχεδιάζει να επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 για την τακτοποίηση παράνομης μετατροπής βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας κατοικίας.

Όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος οι νέες ρυθμίσεις για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το 2014 επιβαρύνουν με διπλάσιο φόρο τις επιφανειακές συγκεκριμένων βοηθητικών χώρων που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, αλλά "τακτοποιήθηκαν" από τους ιδιοκτήτες τους, με την καταβολή ειδικών προστίμων.

Οι βοηθητικοί χώροι αν και "τακτοποιήθηκαν" επιβαρύνονται με διπλάσιο φόρο από την Εφορία αφού οι διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο δεν προβλέπουν μειωτικό συντελεστή για τους χώρους αυτούς, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 22 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011.

Έτσι κυρίως σε ημιυπόγεια, play room, πατάρια και σοφίτες, που έχουν τακτοποιηθεί ενώ πρέπει η επιβολή οποιοδήποτε φόρου να γίνεται επί φορολογητέας αντικειμενικής αξίας μειωμένης κατά 50%, το υπουργείο δεν έχει λάβει υπόψη την διάταξη και επιδιώκει να επιβάλει τον ΦΑΠ των ετών 2012 και 2013 στο 100% της αξίας των συγκεκριμένων χώρων.

- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=5512&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C+%CE%A6%2F%CE%92%3A+%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2C+%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_campaign=20130922_m117299731_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C+%CE%A6%2F%CE%92%3A+%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2C+%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.199dGA1C.

Φορολογικές επιβαρύνσεις διπλάσιες από αυτές που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία σχεδιάζει να επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 για την τακτοποίηση παράνομης μετατροπής βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας κατοικίας.

Όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος οι νέες ρυθμίσεις για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το 2014 επιβαρύνουν με διπλάσιο φόρο τις επιφανειακές συγκεκριμένων βοηθητικών χώρων που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, αλλά "τακτοποιήθηκαν" από τους ιδιοκτήτες τους, με την καταβολή ειδικών προστίμων.

Οι βοηθητικοί χώροι αν και "τακτοποιήθηκαν" επιβαρύνονται με διπλάσιο φόρο από την Εφορία αφού οι διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο δεν προβλέπουν μειωτικό συντελεστή για τους χώρους αυτούς, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 22 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011.

Έτσι κυρίως σε ημιυπόγεια, play room, πατάρια και σοφίτες, που έχουν τακτοποιηθεί ενώ πρέπει η επιβολή οποιοδήποτε φόρου να γίνεται επί φορολογητέας αντικειμενικής αξίας μειωμένης κατά 50%, το υπουργείο δεν έχει λάβει υπόψη την διάταξη και επιδιώκει να επιβάλει τον ΦΑΠ των ετών 2012 και 2013 στο 100% της αξίας των συγκεκριμένων χώρων.

- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=5512&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C+%CE%A6%2F%CE%92%3A+%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2C+%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_campaign=20130922_m117299731_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C+%CE%A6%2F%CE%92%3A+%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2C+%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.199dGA1C.d

   


Λίστα νέων  Επιστροφή