Αναβολή του ενεργειακού πιστοποιητικού ζητούν οι κατασκευαστές

2010-11-17

Τον κώδωνα του κινδύνου για χαριστική βολή στην κτηματαγορά κρούει η Ομοσπονδία Κατασκευαστών.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει προς το υπουργείο ότι προετοιμάζει την εφαρμογή του ενεργειακού πιστοποιητικού στα κτίρια, παρά το γεγονός ότι το Σώμα των Ενεργειακών Επιθεωρητών, που θα αναλάβει το έργο αυτό, θα καταρτιστεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010, όταν ως προαπαιτούμενου για τις δικαιοπραξίες αγοραπωλησιών και μισθώσεων ακινήτων τελικά καθορίστηκε για την 9η Ιανουαρίου 2011.

Αυτό σημαίνει ότι καλούνται 120.000 ακίνητα του κλάδου μας, που είναι προς πώληση, να λάβουν ενεργειακό πιστοποιητικό μέχρι 9 Ιανουαρίου 2011, προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση αυτών όπως προβλέπει ο νόμος, μέσα σε ένα διάστημα σαράντα ημερών εντός του οποίου συμπεριλαμβάνονται και οι εορτές των Χριστουγέννων.

Υπό αυτό το πρίσμα με αίτημά του ζητάει:

α) την αναβολή έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού για ένα χρόνο, μέχρι να συσταθεί το Σώμα των Ενεργειακών Επιθεωρητών και να εκδοθούν ανάλογα πιστοποιητικά στα προς πώληση ακίνητα και

β) την αναβολή υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για την έκδοση των οικοδομικών αδειών τουλάχιστον για έξι μήνες, διότι ούτε οι Πολεοδομίες μπορούν να ελέγξουν τέτοιες μελέτες, ούτε το επιστημονικό προσωπικό είναι προετοιμασμένο για την έκδοση τέτοιων μελετών.

Τέλος, τονίζει ότι δεν είναι δυνατόν να διανύουμε τη μεγαλύτερη ύφεση στην κτηματαγορά των τελευταίων πενήντα ετών με ανυπολόγιστες συνέπειες για το ένα εκατομμύριο εργατοτεχνίτες (άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους με την οικοδομική δραστηριότητα), και με την εφαρμογή του νόμου να δημιουργούμε πλήρη παύση στις πωλήσεις ακινήτων.

   


Λίστα νέων  Επιστροφή