Οι εκπτώσεις, οι απαλλαγές και οι αδικίες του νέου φόρου ακινήτων

2013-12-14

Εκπτώσεις και απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Συγκεκριμένα, θα χορηγείται έκπτωση 50% στον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής του συνολικού φόρου.

Η έκπτωση θα χορηγείται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και

Ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πλήρη (100%) απαλλαγή από το φόρο θα έχουν οι φορολογούμενοι εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια και:

ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία
εφόσον ο φορολογούμενος ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Το νομοσχέδιο που είχε χαρακτηριστεί «Γεφύρι της Αρτας» προβλέπει το μόνιμο χαράτσι στα ακίνητα από το 2014 που θα είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων μικρότερο από το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ. Με το νέο σύστημα φορολογίας των ακινήτων θα επιβάλλεται ένας φόρος ανά ακίνητο και ένας συμπληρωματικός φόρος ατομικό αφορολόγητο για φυσικά πρόσωπα 300.000 ευρώ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου για το φόρο ακινήτων

Ο κύριος φόρος θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων και θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε ακίνητο και θα υπολογίζεται επί των επιφανειών ως εξής:

Κτίρια:

Ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τ.μ. ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. Συνολικά προβλέπονται 12 φορολογικά κλιμάκια. Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του οικείου Δήμου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών: Ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα, σε 25 κλιμάκια. Ο φόρος εξαρτάται από τιμή ζώνης, Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, Συντελεστή εμπορικότητας.

Αγροτεμάχια και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου ή οικισμών: Ο βασικός φόρος ορίζεται στο €1 εως €3 ανά στρέμμα, και ανεβάνει στα €6.6 σε περίπτωση που έχει καλλιέργειες και στα €15 το στρέμμα εάν υπάρχει μη κύρια κατοικία. Εξαιρούνται της φορολογίας ακίνητα αγροτικής χρήσης (στάνες, κοτέτσια, αποθήκες κτλ.)

Ο συμπληρωματικός φόρος

Ο συμπληρωματικός φόρος θα επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμών που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, με αφορολόγητο όριο και προοδευτική φορολογική κλίμακα. Το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Οι συντελεστές του συμπληρωματικού φόρου θα ξεκινούν από 0,1% και θα φθάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Δύο είναι οι μεγάλες αδικίες του νέου φόρου. Κατ' αρχάς οι πλαστές αντικειμενικές αξίες με βάση τις οποίες γίνεται η κατηγοριοποίηση του φόρου. Σε περίπτωση που οι αντικειμενικές ήταν στα επίπεδα των εμπορικών, οι ιδιοκτήτες θα γλίτωσαν 600-700 εκατ. ευρώ καθώς ο φόρος είναι αυξημένος ακόμη και πάνω από 50%.


Η δεύτερη αδικία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο φόρος δεν έχει αναλογικότητα. Για παράδειγμα το τέταρτο κλιμάκιο φορολόγησης των κατοικιών έχει συντελεστή 4,5 ευρώ ανά τ.μ., ενώ το πέμπτο κλιμάκιο έχει συντελεστή 6 ευρώ ανά τ.μ. Δηλαδή από το τέταρτο κλιμάκιο στο πέμπτο κλιμάκιο ο συντελεστής αυξάνεται κατά 33,3%.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι όσοι οφειλέτες αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο με μετρητά μπορούν να μεταβιβάσουν σε τρίτο την πλήρη κυριότητα του ακινήτου με ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Δημόσιο.

 

πηγή : ered

   


Λίστα νέων  Επιστροφή