Ετσι θα φορολογηθούν οι εταιρείες για τα ακίνητά τους

2013-12-14

Χωρίς εξαιρέσεις για τα νομικά πρόσωπα, αλλά με διαφορετικούς συντελεστές στον τρόπο υπολογισμού, θα επιβληθεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Επιχειρήσεις που έχουν μεγάλα κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, αποθηκευτικούς χώρους ή βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια, εντάσσονται στο νέο καθεστώς φορολόγησης, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί υπολογισμοί που θα πρέπει να κάνουν για να βγάλουν τον τελικό φόρο. 

Ωστόσο, για πρώτη φορά δεν απαλλάσσονται και άρα θα φορολογηθούν: κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κτήρια νοσοκομείων που αξιοποιούνται εμπορικά, ακίνητα και εκτάσεις επιταγμένες από το στρατό, η Τράπεζα της Ελλάδος και ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου.

Προβλέψεις για τα ειδικά κτίρια.

Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση του κτίσματος (άρα την τιμή ζώνης), την επιφάνεια και από το αν είναι ειδικό κτίριο όπου εκεί εφαρμόζεται ο Συντελεστής Απομείωσης Επιφανείας (ΣΑΕ). Η χρήση των κτιρίων επίσης διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική και υπάρχει διαφορετικός ΕΝΦΙΑ. Υπάρχει επίσης και ο συντελεστής παλαιότητας του κτίσματος και για τα μεγάλα ακίνητα.

Συγκεκριμένα, ο Συντελεστής Απομείωσης στου βοηθητικούς χώρους είναι: 0-500 τ.μ. Έχει συντελεστή 1, 500-1.500 τ.μ. Έχει 0,80, 1.500 - 3.000 τ.μ. Έχει συντελεστή 0,75, 3.000 - 5.000 τ.μ. Έχει συντελεστή 0,65, 5.000 - 10.000 τ.μ. Έχει συντελεστή 0,55, 10.000 - 25.000 τ.μ. Έχει συντελεστή απομείωσης 0,45, 25.000 - 50.000 τ.μ. (βιομηχανικού χώροι και εμπορικά κέντρα π.χ.) Έχει συντελεστή 0,35 και 50.000 τ.μ. και άνω έχει συντελεστή 0,25.

Οσο μεγαλύτερο είναι το κτίριο τόσο θα μικραίνει ο φόρος για τις επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται, βέβαια ότι ο βασικός φόρος ξεκινά από 2 ευρώ το τ.μ. Και φτάνει τα 13 ευρώ το τ.μ. Για ακίνητα με τιμής ζώνης πάνω από 5.000 ευρώ/τ.μ.

Οι επιχειρήσεις - ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει επίσης να υπολογίζουν το φόρο και με βάση άλλους συντελεστές. Οπως π.χ. Αν ένα γραφείο ή κατάστημα βρίσκεται σε όροφο, αν έχει πρόσοψη ενώ υπάρχει και ο Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων.

Στο άρθρο 4 του νόμου γίνεται αναφορά σε ειδικά κτίρια τονίζοντας ότι ο συντελεστής ειδικών κτιρίων είναι 0,5 αλλά για αγροτικά ακίνητα είναι 0.
Επίσης, το άρθρο καθορίζει τα εξής: Για τα ειδικά κτίρια ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος αν υπάρχει. Επομένως για τον υπολογισμό γίνεται η εξής πράξη: Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (τ.μ.)xΒΦxΣΕΚxΣΑΕxΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται)xΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τον υπολογισμό του φόρου στα οικόπεδα εταιρειών. Και εκεί η φορολογητέα αξία υπολογίζεται με το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου, της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης και της επιφάνειας του οικοπέδου.

 

πηγή : ered

   


Λίστα νέων  Επιστροφή