Πέφτουν τα ενοίκια, αυξάνονται οι αποδόσεις

2014-02-24

Αύξηση των πραγματικών αποδόσεων των επενδύσεων σε κατοικίες, βλέπει η Alpha Bank η οποία στην εβδομαδιαία ανάλυσή της, αναφέρεται στα ενοίκια.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει, την περίοδο 2000-2011, δηλαδή σε μια 12ετία τα μισθώματα αυξήθηκαν κατά 42,9% και από το 2012 άρχισαν σταδιακά να μειώνονται, με τη μείωσή τους να λαμβάνει εντονότερο ρυθμό το 2013.

Ειδικότερα, το 2012 η πτώση των ενοικίων ήταν -2,0%. Ωστόσο, η πτώση επιταχύνθηκε σε -4,6% στο 1ο 3μηνο 2013, -6,1% στο 2ο 3μηνο, -7,8% στο 3ο και -9,0% στο 4ο 3μηνο 2013.

ered

Οι πωλήσεις

Οσον αφορά στις πωλήσεις η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της τονίζει τα εξής:

Αισθητή επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των τιμών των διαμερισμάτων (παλαιών και νέων) στο σύνολο της χώρας για δεύτερο κατά σειρά 3μηνο (σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος).

Ειδικότερα, το ποσοστό πτώσης των τιμών των οικιστικών ακινήτων σε ετήσια βάση περιορίσθηκε σε -8,5% στο 4ο 3μηνο του 2013 από -9,2% το 3ο 3μηνο 2013, -11,7% στο 2ο 3μηνο 2013 και -12,8% το 4ο 3μηνο 2012.

Συνολικά το 2013 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά -10,3%, έναντι πτώσης κατά -11,7% το 2012 και -5,5% το 2011.

Η μείωση των τιμών ήταν κατά το 2013 ισοδύναμη στα νέα (ηλικίας έως 5 έτη) και στα παλαιότερα διαμερίσματα (άνω των 5 ετών). Συγκεκριμένα, οι μειώσεις των τιμών είχαν ως ακολούθως:

Νέα διαμερίσματα (2013: -10,4%, 2012: -12,1%), παλαιά διαμερίσματα (2013: -10,2%, 2012: -11,4%). Από τα στοιχεία κατά γεωγραφική περιοχή, προκύπτει ότι οι τιμές μειώθηκαν περισσότερο στην περιοχή της Αθήνας (2013: -11,9%, 2012: -11,8%) και λιγότερο στις μεγάλες αστικές περιοχές (2013: -10,0%, 2012: -10,7%), τη Θεσσαλονίκη (2013: -8,6%, 2012: -13,6%) και τις εξοχικές περιοχές (2013: -7,9%, 2012: -11,6%).

Γενικά, η σωρευτική πτώση των τιμών των διαμερισμάτων έφθασε στο -33,8% το 2013, έναντι του 2ου 3μήνου 2008, όταν σημειώθηκε η μέγιστη ιστορική τους τιμή.

Επίσης, ενώ στην περίοδο 2000- 2008 οι τιμές των οικιστικών ακινήτων αυξήθηκαν κατά +90,9%, η αύξηση του πραγματικού ΑΕπ ήταν κατά πολύ μικρότερη (+32,9%), γεγονός που δείχνει ότι οι τιμές των κατοικιών, στο χρονικό αυτό διάστημα ήταν σημαντικά αυξημένες. παρά την συνεχή πτώση των τιμών των διαμερισμάτων και το σημαντικό πλήθος των προς πώληση κατοικιών, σε τιμές χαμηλότερες της πραγματικής τους αξίας, οι συναλλαγές εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι πωλητές προσδοκούν ότι δεν θα μειωθεί περαιτέρω η αξία της ακίνητης περιουσίας τους και διστάζουν να πωλήσουν, ενώ οι αγοραστές αναμένουν περαιτέρω υποχώρηση των τιμών.

Η μέση περίοδος αναμονής για τη διάθεση των προσφερόμενων προς πώληση κατοικιών (πηγή: ΤτΕ) έφθασε στο ένα έτος περίπου το 2013, έναντι πέντε μήνες το 2009, ενώ η έκπτωση επί της αρχικής τιμής ήταν κατά μέσο όρο 22% περίπου το 2013, έναντι 12,6% το 2009.

Γενικά, η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υπερβάλλουσα προσφορά και σημαντική υποχώρηση της ζήτησης. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην μεγάλη πτώση των εγχώριων εισοδημάτων και στην αβεβαιότητα που εξακολουθεί να διέπει τα νοικοκυριά σχετικά με την απασχόληση και τα μελλοντικά τους εισοδήματα.

Επιπρόσθετα, η έλλειψη ρευστότητας, σε συνάρτηση με την καθυστέρηση επιστροφής των καταθέσεων και τους νέους όρους της τραπεζικής χρηματοδότησης, αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες για την ανάκαμψη της αγοράς οικιστικών ακινήτων. Σημειώνεται ότι η αγορά κατοικίας επιβαρύνθηκε σημαντικά και κατά το 2013, εξαιτίας των πολλαπλών φορολογικών επιβαρύνσεων στην περιουσία, όπως έχει αναλυθεί εκτενώς σε προηγούμενα Δελτία.

Ευνοϊκή, πάντως, εξέλιξη αποτελεί, η σημαντική μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων και ο εξορθολογισμός του πλαισίου των πλειστηριασμών, ενώ αρνητικά εξακολουθούν να επιδρούν ο διπλός φόρος (ΕΝΦΙΑ + ΦΑΠ) και ο φόρος υπεραξίας που επιβάλλονται στα ακίνητα από τις αρχές του 2014.

Παραθεριστική κατοικία

Θετικές προσδοκίες διαφαίνονται για τον κλάδο, δεδομένου ότι αυξάνεται η ζήτηση από το εξωτερικό για αγορές τουριστικών ακινήτων και παραθεριστικής κατοικίας, καθώς η εισροή για κεφαλαίων για αγορά ακινήτων ανήλθε σε €168 εκατ. το 2013 από €113 εκατ. το 2012. Πολύ μεγαλύτερη εισροή αναμένεται το 2014.

Γενικά, η πτώση των τιμών των κατοικιών αναμένεται να περιορισθεί σημαντικά το 2014, ενώ ουσιαστική σταθεροποίηση στα πολύ χαμηλά επίπεδα, που έχουν διαμορφωθεί, προβλέπεται από το 2015, δεδομένου ότι το 2014 θα σημειωθεί αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και μείωση των αντικινήτρων στις επενδύσεις σε οικιστικά ακίνητα.

   


Λίστα νέων  Επιστροφή