Λύσεις για Αυθαίρετα και Καταπατήσεις - Αιγιαλός

2014-04-19

Τερματίζεται η εκκρεμότητα της παράνομης κατοχής κρατικής γης. Νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα αγοράς καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου και νομιμοποίησης αυθαιρέτων εντός του αιγιαλού. Από τις διευθετήσεις υπολογίζεται ότι θα προκύψουν στον προϋπολογισμό έσοδα ύψους 250-300 εκατ. ευρώ.

Εξαγορές καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, ακόμη και νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων εντός του αιγιαλού, υπό προϋποθέσεις, προβλέπει νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών, για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, που δόθηκε χθες για διαβούλευση.

Παράλληλα περιέχει διατάξεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό με διαδικασίες-εξπρές όσον αφορά εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κυριότητας ακινήτων μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών με την καταβολή του 50% της εμπορικής αξίας.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι αφενός η εξάλειψη του φαινομένου της παράνομης κατοχής κρατικής γης με παράλληλα αύξηση των δημόσιων εσόδων και αφετέρου η αναπτυξιακή αξιοποίηση τεράστιων εκτάσεων.

   


Λίστα νέων  Επιστροφή