Σε πέντε δόσεις θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ

2014-07-22

Σε πέντε αντί για έξι δόσεις θα πληρωθεί τελικά ο ΕΝΦΙΑ καθώς μια σειρά από λάθη, καθυστερήσεις και γκάφες στο taxis οδήγησαν στην αναβολή της εκκαθάρισης του φόρου.


Ετσι, δεν θα βγει η πρώτη δόση μέχρι το τέλος του μήνα και ο λογαριασμός θα έρθει στα τέλη Αυγούστου για 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες.

Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τα τέλη του χρόνου τον φόρο ακινήτων. Και μπορεί το τελικό ποσό του φόρου να είναι το ίδιο, όμως, επειδή επιμερίζεται σε 5 κι όχι σε 6 δόσεις, οι ιδιοκτήτες θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν αποκλείεται πάντως μια νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών αφού πλέον τα χρέη προς την εφορία έχουν ξεπεράσει τα 67 δις ευρώ, 6,2 δις περισσότερα σε έξι μήνες και σχεδόν 1 δις ευρώ να προστίθενται κάθε μήνα.

Εν τω μεταξύ, με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή αλλάζουν οι τρόποι υπολογισμού συγκεκριμένων ακινήτων και κυρίως οικοπέδων. Ουσιαστικά επιλύονται τεχνικά προβλήματα του Taxis που προέκυψαν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων. Ολες οι αλλαγές -οι οποίες αφορούν κυρίως σε οικοπεδούχους, ιδιοκτήτες μονοκατοικιών ή ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που έχουν μέσα και κτίσμα- γίνονται με τον ευνοϊκότερο για τον φορολογούμενο τρόπο. Ειδικότερα με την τροπολογία επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων:

• Ως συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου, για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη ο ΣΑΟ, που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων, ανεξάρτητα από τον συντελεστή δόμησης της περιοχής.

• Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές ΣΑΟ και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, λαμβάνεται η μικρότερη τιμή ΣΑΟ.

• Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, στις οποίες δεν υπάρχουν τιμές ΣΑΟ, ως ΣΑΟ λαμβάνεται η τιμή 0,6.

• Η αξία των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται ειδικά κτίσματα θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας δημοτικής ενότητας ή δήμου ή περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας.

• Για τη φορολογητέα αξία των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται άλλα κτίσματα συνυπολογίζεται και ο συντελεστής οικοπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1.

• Ορίζεται σε 0,65 ο συντελεστής κατηγορίας κτίσματος για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αποθηκών που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίων.

• Οι τόκοι και τα πρόστιμα στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση και εξαιτίας αυτού του λόγου δεν διενεργείται εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ αρχίζουν να «τρέχουν» από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.

Επίσης με την τροπολογία διευκρινίζεται ποιες τιμές ζώνης (για κτίσματα) και ποιες τιμές εκκίνησης και συντελεστές οικοπέδου και αξιοποίησης οικοπέδου λαμβάνονται υπόψη εάν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιοι ούτε στη δημοτική ενότητα, ούτε στον δήμο, ούτε στην οικεία περιφερειακή ενότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της περιφέρειας.

Επίσης, το υπουργείο όρισε μέσω της τροπολογίας ότι θα μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν διορθωτικές δηλώσεις έως και τις 30 Νοεμβρίου χωρίς πρόστιμα. Ομως, σε περίπτωση που από τη διόρθωση προκύψει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ, τότε οι υποθέσεις θα παραπέμπονται για φορολογικό έλεγχο. Οι επιχειρήσεις έχουν περιθώριο για διόρθωση λαθών μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου.

Πηγή: http://www.ered.gr/c...rothei_o_ENFIA/

   


Λίστα νέων  Επιστροφή