Ξεκινά το πολυαναμενόμενο net metering φωτοβολταϊκών στη μέση τάση - Έντυπα & οδηγίες

2015-10-26

O ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων ότι η υποδοχή των αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) από καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ θα ξεκινήσει στις 30.10.2015.

Υπενθυμίζουμε πως στη μεγάλη έρευνα του B2Green.gr για τα φωτοβολταϊκά, το net metering στη μέση τάση επιλέχθηκε από το 21,8% του συνόλου των ερωτώμενων και το 37,05% των επαγγελματιών του χώρου, ως αλλαγή που θα κάνει ελκυστικότερο το net metering στο μέλλον.

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται:

  • στις έδρες των Διευθύνσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ (Περιφέρειες) προκειμένου για αιτήσεις που αφορούν στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά)
  • στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχές) για αιτήσεις που αφορούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.

Σχετικό πληροφοριακό υλικό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε επιπλέον:

πηγή : b2green.gr

   


Λίστα νέων  Επιστροφή