Βραβευμένη πεζογέφυρα

2011-04-24

Η πεζογέφυρα η οποία διασχίζει τον αυτοκινητόδρομο Α8 της Τσεχικής Δημοκρατίας έχει βραβευθεί από την  Ευρωπαϊκή Σύμβαση Μεταλλικών Έργων (European Convention of Constructional Steelwork) για το έτος 2007.

Ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει μια δοκό Vierendeel, σε σχήμα παλλόμενης σερπαντίνας, κατασκευασμένη από κοίλη διατομή με σταθερή εξωτερική διάμετρο και αλλαγή στο πάχος της διατομής. Απλή αρχιτεκτονική λύση η οποία εκμεταλλεύεται την δύναμη του χάλυβα προκειμένου να πετύχει ένα αξιόλογο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ταυτότητα Έργου:
Κύριος του έργου:
Reditelství Silnic A Dálnic CR
Αρχιτεκτονική μελέτη:
Iveta Torkoniaková, VPÚ Deco Praha A.S.
Στατική μελέτη: 
Vít Hoznour, Václav Mach, VPÚ Deco Praha A.S.
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού:
Firesta-Fiser, Rekonstrukce, Stavby A.S.

   


Λίστα νέων  Επιστροφή