Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων

2011-05-29

Στις 14.04.2011 εκδόθηκε το ΦΕΚ 583 Β', στο οποίο υπάρχει η σχετική απόφαση για τροποποίηση των ειδικών όρων για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων.
Μπορείτε να το δείτε εδώ:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?f...language=el-GR

   


Λίστα νέων  Επιστροφή