Ανακοίνωση σχετικά με παράταση των προθεσμιών της ρύθμισης των αυθαιρέτων

2012-06-16

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2012.

 

   


Λίστα νέων  Επιστροφή