- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Μελέτες - Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την λεπτομέρια. Η συνεργασία με έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες, η σχεδίαση σε συνδυασμό με τον πελάτη (co-creation), η χρήση της τεχνολογίας και έμφαση στην λεπτομέρια, χαρακτηρίζουν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Η συνεχής εξέλιξη είναι χαρακτηριστικό των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Έτσι στην εταιρία μας αναλαμβάνουμε :

1. Την έκοδση οικοδομικής άδειας για κάθε έργο. (Interior και Exterioir Design).

2. Την εκπόνηση μελετών και την πραγματοποίηση των επιβλέψεων όλων των τεχνικών και οικοδομικών έργων. Την οικονομικη Διαχείριση Έργων.

3. Την κατασκευή οικοδομών με το κλειδί στο χέρι, σε δικό μας ή άλλο οικόπεδο.

4. Ενεργειακές Επηθεωρήσεις : κατοικιών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ανεξαρτήτου όγκου και εμβαδού .

5. Εκτιμήσεις κάθε είδους ακινήτων.

6. Τεχνικές πραγματογνωμοσύνες.

7. Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, μελέτες εγκατάστασεων.

8. Μελέτες εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων. Προμήθεια - Εγκατάσταση και Συντήρηση Φ/Β Συστημάτων.

9. Παρέχουμε την δυνατότητα των τεχνικών συμβούλων για κάθε τεχνικό και οικοδομικό έργο.

10. Οικονομικο-τεχνικές μελέτες επενδύσεων.

11. Νομική κάλυψη και προστασία σε όλες της υπηρεσίες μας.

12. Real Estate και Διαχείριση έργων.