- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Πιστοποιητικό «πολεοδομικής νομιμότητας» θα έχουν υποχρεωτικά όλα τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται μετά την δημοσίευση του νόμου 4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, με ταυτόχρονη ενημέρωση της "Ταυτότητας Κτιρίων".


Όπως ορίζεται στο νόμο, σε κάθε μεταβίβαση εν ζωή ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος (παραδείγματος χάριν υποθήκης) σε ακίνητο που θα γίνουν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες διαβεβαιώνεται πως δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Η αυθαίρετη κατασκευή θα πρέπει να επηρεάζει την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας..

Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τις κληρονομιές.

Η απουσία του πιστοποιητικού ή η ανακριβής βεβαίωση από τον μηχανικό, τιμωρούνται αυστηρά. Για όλους τους εμπλεκόμενους σε μία δικαιοπραξία -συμβολαιογράφους, δικηγόρους, μεσίτες, υποθηκοφύλακες, επικεφαλής κτηματολογικών γραφείων- προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής. Οι μηχανικοί επί πλέον απειλούνται με προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ειδικότερα για τα αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετες χρήσεις, ορίζεται πως απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος, εάν δεν έχει γίνει τακτοποίηση του κτίσματος ή της χρήσης με τον νέο νόμο ή με παλαιότερο. Εξαιρούνται τα προ του 1955 κτίσματα.


Είμαστε σε θέση να εκδόσουμε την βεβαίωση νομιμότητας του δικού σας ακινήτου, εντός 12 ωρών και κατόπιν επιτόπιου ελέγχου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

-άδεια οικοδομής ή δήλωση τακτοποίησης

-κάτοψη ορόφου

-τοπογραφικό διάγραμμα (όπου αυτό απαιτείται)

-στοιχεία ιδιοκτήτη και ακινήτου.

 

>> επικοινωνήστε μαζί μας