- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

NEO (30/12/2014) : Παράταση στις Προθεσμίες του Νόμου 4178

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η οποία βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση, δίνεται παράταση δώδεκα μηνών στην προθεσμία υποβολής δήλωσης αυθαιρέτου. Δηλαδή, η νέα προθεσμία λήγει στις 8 Φεβρουαρίου του 2016, με την πάροδο συνολικά 30 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 4178. Σημειώνεται ότι σε όλη την περίοδο της παράτασης, δηλαδή από τις 8 Φεβρουαρίου του 2015 έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2016, θα ισχύουν οι ίδιες δυνατότητες αποπληρωμής και ιδίως οι 60 μηνιαίες δόσεις που προβλέπονται και για όσους υποβάλλουν δήλωση σήμερα.

Σημειώνεται ότι η απόφαση που εκδίδεται σήμερα δεν αφορά την κατηγορία 3 του νόμου 4178 που αφορά μικρές αυθαιρεσίες, όσες δηλαδή δεν αυξάνουν τον όγκο και την επιφάνεια του κτίσματος, καθώς για αυτές δεν υφίσταται καταληκτική προθεσμία υπαγωγής.

>> Πλήπες κείμενο

 

 

20/8/2013 : ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - Ν.4178/13

 

15/1/2013 : ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την τακτοποίηση Αυθαιρέτων : Παράταση μέχρι 31 Μαϊου 2013


11/9 : Παλιά ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την τακτοποίηση Αυθαιρέτων : Παράταση μέχρι 31 Ιανουαρίου 2013

Αν κατέχετε σήμερα ακίνητο που έχει ανεγερθεί πριν από την 28 / 4 / 2010, χωρίς οικοδομική άδεια, είτε καθ' υπέρβαση οικοδομικής άδειας, σας δίδεται μία μοναδική ευκαιρία να το νομιμοποιήσετε, αρχικά για 30 χρόνια.  Ελάτε να προετοιμάσουμε το τεχνικό και νομικό έλεγχο .

Η νομιμοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρέτων δεν είναι απλή διαδικασία, και μπορεί να απαιτήσει τεχνικές και νομικές ενέργειες που θα επηρεάσουν μόνιμα την μελλοντική αξιοποίηση του ακινήτου σας.

 Η εμπειρία του γραφείου μας είναι δυνατόν να σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμη για την οριστική εξασφάλιση της νομιμότητας για όλα τα δικά σας περιουσιακά στοιχεία.

 


>> Τα πέντε σημεία της τακτοποίησης

>> Βασικές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Τί πρέπει να κάνω

2. Ποιές οι 5 βασικές ενέργειες

3. Ενδεικτικά πρόστιμα

4. Συντελεστές παρανομίας

 

>> Υπολογίστε το πρόστιμου του δικού σας αυθαιρέτου

 

>> Επικοινωνήστε μαζί μας