- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Αδιατάρακτη Κοπή

Η αδιατάρακτη κοπή εφαρμόζεται στην διάνοιξη εσωτερικών και εξωτερικών οπών επί του οπλισμένου σκυροδέμτος (μπετόν) τόσο σε κατακόρυφες όσο και οριζόντιες επιφάνειες. Έτσι χρησιμοποιείται για διάνοιξη κουφωμάτων, στην καθαίρεση μπαλκονιών, ορόφων, υποστυλωμάτων, χωρίς δονήσεις και κραδασμούς, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται ο σκελετός της κύριας κατασκευής.

Η εταιρία μας διαθέτει τα πιο σύγχρονα και εξειδικευμένα μηχανήματα αδιατάρακτης κοπής και σας εγγυάται σίγουρο αποτέλεσμα χωρίς να προκαλέσει καμία βλάβη στο υπόλοιπο κτίριό σας.

Λαμβάνοντας υπόψη μας, τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου (το πάχος και το είδος του μπετόν που θα κοπεί, την ταχύτητα κοπής αλλά και τον χώρο και το τμήμα κοπής) επιλέγουμε την κατάλληλη τεχνική  ώστε να επιτυγχάνουμε, κάθε φορά, το βέλτιστο αποτέλεσμα.

 

 

Ρητινενέσεις

Οι ρητινενέσεις χρησιμοποιούνται για συγκολλήσεις ρωγμών σε διάφορα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος που εμφανίζονται μετά από τη δράση των σεισμών.

Βασικό συστατικό τους είναι η ρητίνη καθώς και ο σκληρυντής με τον οποίο ενώνεται χημικά και προσφέρουν πολύ καλά και γρήγορα αποτελέσματα.

 

Τσιμεντενέσεις

Οι τσιμεντενέσεις εφαρμόζονται για την σφράγιση των ρωγμών στις φέροντες τοιχοποιίες ή στις λιθοδομές.

 

Ανθρακονήματα, υαλονήματα

Τα ανθρακονήματα είναι μια καινούργια τεχνική για την τοποθέτηση υλικών υψηλής αντοχής υπό μορφή υφάσματος.

 

Χαλυβδοελάσματα

Τα χαλυβδοελάσματα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις:

  1. όπου δεν μπορούν να εφαρμοσθούν μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος και γίνεται χρήση χαλυβδοελασμάτων. Τα χαλυβδοελάσματα περιβάλουν το υπό ενίσχυση δομικό στοιχείο και η συνάφεια και συνεργασία του παλαιού δομικού στοιχείου και του χαλυβοελάσματος γίνεται μέσω εποξειδωτικής ρητίνης και χημικών αγκυρίων.

  2. Δοκών, όπου η ενίσχυση γίνεται με προσθήκη ελασμάτων ή και συγκολλητών μεταλλικών διατομών

  3. Υποστυλωμάτων, όπου γίνεται περίσφιξη, με χρήση μεταλλικού κλωβού από ελάσματα ή πλήρη χαλύβδινα φύλλα.

     

Αμμοβολή και Υδροαμμοβολή

Στην αμμοβολή ισχύει ότι ακριβώς και στην υδροβολή μόνο που αντί για εκτόξευση νερού έχουμε εκτόξευση ξηρής, υγρής άμμου ή μεταλλικής άμμου.

 

Κατασκευές Ιδιωτικών Χώρων

Εγγραφές στην κατηγορία αυτή..0

Ανακαινίσεις-Ανακατασκευές

Εγγραφές στην κατηγορία αυτή..0

Επισκευές

Εγγραφές στην κατηγορία αυτή..0

Αντιπαροχές

Εγγραφές στην κατηγορία αυτή..0