- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Η εκτίμηση αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση του ρίσκου κάθε πράξης στο Real Estate. Μια σωστή εκτίμηση είναι η βασική αρχή της επιτυχούς αξιοποίησης ενός ακινήτου στην αγορά.

Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες φόρμες εκτιμήσεων και στηριζόμενοι σε μια συνεχώς ενημερωμένη βάση δεδομένων για τις πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, σας προσφέρουμε την πιο τεκμηριωμένη ανάλυση για την αξία κάθε ακινήτου.

Η ολοκληρωμένη εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφές ευρύτερης και εγγύτερης περιοχής, πολεοδομικά στοιχεία, αναλυτική περιγραφή του ακινήτου, πλήρη έρευνα αγοράς, επιλογή και τεκμηρίωση μεθόδου μελέτης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

-Τοπογραφικό διάγραμμα

-Αντίγραφο συμβολαίου

-Κατόψεις κτηρίων

-Έντυπο οικοδομικής άδειας

-Αυτοψία και φωτογράφηση εκτιμητή του γραφείου μας

Η εταιρία μας είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής Ελλάδος (ΕΛΙΕ).


Ορισμένες από τις ενέργειες εκτίμησης ακινήτων από την εταιρία μας :

  1. Αυτοψία, καταγραφή τεχνικών στοιχείων και φωτογράφηση του ακινήτου από τον εκτιμητή.

  2. Συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα χρειαστούν για την εκτίμηση.

  3. Έρευνα και αξιολόγηση (παρούσα και μελλοντική) της περιοχής  που βρίσκεται το ακίνητο.

  4. Αναζήτηση αντικειμενικών και εμπορικών αξιών του ακίνητου και της περιοχής.

  5. Έρευνα της περιοχής (δασαρχείο - αρχαιολογία - ρέματα - αιγιαλός κ.ο.κ.)

  6. Έρευνα για μελέτη πράξης εφαρμογής η κτηματολογίου.

  7. Έρευνα στατικότητας, παλαιότητας και τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου.

  8. Συλλογή παραγόντων διαμόρφωσης αξίας του κτιρίου.

  9. Έρευνα για την κρατούσα κατάσταση της κτηματαγοράς της περιοχής (προσφορά-ζήτηση).

Επικοινωνήστε μαζί μας για την εκτίμηση του ακινήτου σας.