- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Επιτήρηση λειτουργίας και Συντήρηση

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

Την επιτήρηση της λειτουργίας του Φ/Β συστήματος, και ειδικότερα την επιτήρηση της απόδοσης του Φ/Β συστήματος από τους χώρους της εταιρείας μας, ή επι τόπου, προκειμένου να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών ή βλαβών με σκοπό την μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του Φ/Β σταθμού. Επιπλέον παρέχουμε:

  • Έλεγχο και διαχείριση των δεδομένων λειτουργίας και απόδοσης

  • Υποβολή στοιχείων μετρήσεων στην ΔΕΗ

  • Στατιστικές αναφορές λειτουργίας και απόδοσης

Τη συντήρηση του Φ/Β συστήματος, η οποία περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο συντήρησης σχεδιασμένο κατάλληλα για κάθε πιθανό έργο. Οι υπηρεσίες συντήρησης εγγυώνται την άμεση ανταπόκριση και ταχύτατη επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύψουν και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Επέκταση εγγυήσεων του εξοπλισμού του Φ/Β σταθμού

  • Περιοδικό τεχνικό / ηλεκτρολογικό έλεγχο της συνδεσμολογίας, των inverters και των Φ/Β πλαισίων

  • Μηχανικό έλεγχο των βάσεων στήριξης και των γυάλινων επιφανειών των Φ/Β πλαισίων για τυχόν ρωγμές ή θραύσεις.

  • Έλεγχο για τυχόν διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος.

  • Έλεγχο για τυχόν διάβρωση ή αλλοίωση των μεταλλικών μερών της Φ/Β εγκατάστασης

Επικοινωνήστε μαζί μας