- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Σχεδίαση & Εγκατάσταση

Εχοντας καταελήξει στον βέλτιστο χώρο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος, αναλαμβάνουμε να αποτυπώσουν την εγκατάσταση στο συγκεκριμένο χώρο.

Σας καθοδηγούμε μέσα από την μελέτη του χώρου και την ενεργειακή μελέτη, ώστε να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην επένδυση σας. Οι διαδικασίες μελετών που διενεργούμε σας παρέχουν εγγύηση αποτελέσματος από την επιλογή του χώρου έως και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Με τις παραπάνω διαδικασίες έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες πριν από την εγκατάσταση να έχουμ πλήρη εικόνα της συνολικής εγκατάστασης, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας για την ολοκλήρωση του έργου και πιθανά άλλα προβλήματα δυσλειτουργίας που μπορούν να παρουσιαστούν. Επιπλέον τηρούμε μια συγκεκρμένη οργανωμένη διαδικασία εγκατάστασης, ώστε να υπάρξει ένα τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα και ο πελάτης να απολαμβάνει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση της επένδυσης του.

Ολα τα έργα που αναλαμβάνουμε να εγκαταστήσουμε, παραδίδονται εμπρόθεσμα βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Κάθε έργο υλοποιείται υπό την επίβλεψη ενός έμπειρου μηχανικού, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Διαχειριστή Έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας