- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

όπως ισχύει από τον Ιανουάριο 2012 

 

Με το άρθρο 1 της Κοινής απόφασης (ΚΥΑ) 111376 των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης περί «Καθορισμού Δικαιωμάτων των Συμβολαιογράφων», μειώνεται το ποσοστό της αναλογικής αμοιβής τους,  ανάλογα με το ύψος της αντικειμενικής αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, ως εξής:

Για ποσό έως 120.000 ευρώ παραμένει σε ποσοστό 1%.

Για ποσό από 120.000 έως 380.000 μειώνεται σε ποσοστό 0,70%,

Για ποσό από 380.001 έως 2.000.000  ευρώ μειώνεται σε ποσοστό 0,65% κ.ο.κ. το οποίο ποσοστό μειώνεται σταδιακά στα ανώτερα κλιμάκια ποσών, καθώς και σε 4-5 πέντε ευρώ ανά πρόσθετο φύλλο συμβολαιογραφικών πράξεων.

Από το περιεχόμενο της παραπάνω ΚΥΑ, και ιδιαίτερα την παράγραφο 2 αυτής σε συνδυασμό με την διάταξή της που προβλέπει ρητά ότι "Με τις διατάξεις της παρούσης καταργείται κάθε αντίθετη προς το περιεχόμενο αυτής διάταξη προγενέστερης υπουργικής απόφασης", υπήρξε κίνδυνος να θεωρηθεί ότι καταργούνται και οι κατ΄αποκοπή χαμηλές συμβολαιογραφικές αμοιβές που προβλέπονταν από το άρθρο 2 της προηγούμενης ΚΥΑ 100692/2008, και συνεπώς να οδηγηθούμε σε επιβολή αναλογικής αμοιβής 1% κλπ. + 23% ΦΠΑ και επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που  συμπεριλαμβάνονται σε σύνταξη, κατάθεση και δημοσίευση διαθηκών, σύνταξη πράξεων συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας ή κανονισμού πολυκατοικίας  και κυρίως σύνταξη πράξεων δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας όπως και τα πληρεξούσια και λοιπές παρόμοιες πράξεις!  

Κατόπιν αυτού η ΠΟΜΙΔΑ έθεσε δημόσια το παραπάνω ερώτημα προς τους αρμόδιους και τον Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου κ. Κώστα Βλαχάκη, ζητώντας έγγραφη απάντηση ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια παρερμηνείας της νέας ρύθμισης. Στην επιστολή του (Α.Πρ. 129/19.1.2012) προς τον Πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, ο Πρόεδρος των Συμβολαιογράφων κ. Βλαχάκης υπογράμμισε ότι "ο επανακαθορισμός της συμβολαιογραφικής αμοιβής αφορά αποκλειστικά και μόνο τις πράξεις που αμείβονται με αναλογική αμοιβή, και κατά συνέπεια ουδεμία μεταβολή  επέρχεται για τις αντίστοιχες, που αμείβονται με πάγια αμοιβή όπως η αποδοχή κληρονομίας, η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, τα πληρεξούσια κλπ."

Περαιτέρω, μετά την κατάργηση του Φόρου Υπεραξίας και του Τέλους Συναλλαγών, οι αγοραπωλησίες επί ακινήτων που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. φορολογούνται  με Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) ή ΦΠΑ ως εξής:

Κατηγορία ακινήτου

Α΄μεταβίβαση

Επόμενες μεταβιβάσεις

Κατηγορία ακινήτου

B΄μεταβίβαση

 

Πωλητής

Αγοραστής

Πωλητής

Αγοραστής

Γη ή παλαιό κτίσμα οποιουδήποτε είδους

(ιδιώτης)

-0-

Φ.Μ.Α.

8-10%

-0-

Φ.Μ.Α.

8-10%

Νεόδμητο ακίνητο (β΄κατοικία επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης έως 31-12-2005 (ή με πλήρη φάκελλο  έως 25.11.2005)

(εργολάβος)

-0-

Φ.Μ.Α.

8-10%

-0-

Φ.Μ.Α.

8-10%

Νεόδμητο ακίνητο (β΄κατοικία επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης από 1-1-2006

(εργολάβος)

-0-

Φ.Π.Α.

23%

-0-

Φ.Μ.Α.

8-10%

Α΄ κατοικία νεόδμητη με άδεια ανοικοδόμησης έως 31.12.2005 (ή με πλήρη φάκελλο έως 25.11.2005)

(εργολάβος)

-0-

Απαλλαγή -  Φ.Μ.Α.

8-10% στο υπερβάλλον

-0-

Φ.Μ.Α.

8-10%

 

Α΄ κατοικία νεόδμητη με άδεια ανοικοδόμησης από το 2006

(εργολάβος)

-0-

Απαλλαγή - Φ.Μ.Α.

8-10% στο υπερβάλλον

-0-

Φ.Μ.Α.

8-10%

 

Διανομές ανταλλαγές και συνενώσεις ακινήτων

Ο αντίστοιχος Φ.Μ.Α.

Ο αντίστοιχος Φ.Μ.Α.

Ο αντίστοιχος Φ.Μ.Α.

Ο αντίστοιχος Φ.Μ.Α.

Οικόπεδο προς αντιπαροχή

(Οικοπεδούχος)

Φ.Π.Α. 19% επί αξίας κτισμάτων

(εργολάβος)

-0-

-0-

Φ.Μ.Α.

8-10%

Γη ή παλαιό κτίσμα οποιουδήποτε είδους

(ιδιώτης)

-0-

Φ.Μ.Α.

8-10%

-0-

Φ.Μ.Α.

8-10%