- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

1. Φωτοβολταϊκά σε στέγες


Συστήματα <10 kWp
1. Αίτηση στην τοπική ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης και υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ
> Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού

Συστήματα 10-100 kWp
1. Αίτηση στην τοπική ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης
2. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ
> Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού

Συστήματα 100-1000 kWp
1. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία
2. Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης
3. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ
> Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού

Συστήματα >1000 kWp
1. Αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έκδοση ’δειας Παραγωγής
2. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση ’δειας Εγκατάστασης
3. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία
4. Αίτηση στον ΔΕΣΜΗΕ για προσφορά όρων σύνδεσης
5. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ καί εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
6. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση ’δειας Λειτουργίας

2. Συστήματα επί εδάφους


Συστήματα <500 kWp
1. Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων – ΕΠΟ (ή έκδοση ΕΠΟ αν χρειάζεται – συνήθως σε προστατευόμενες περιοχές)
2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία
3. Αίτηση στο τοπικό (<100 kWp) ή περιφερειακό (>100 kWp) γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης
4. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ
> Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού

Συστήματα 500-1000 kWp
1. Αίτηση στην Περιφέρεια για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)
2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία
3. Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης
4. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ
> Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού

Συστήματα >1000 kWp
1. Αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έκδοση ’δειας Παραγωγής
2. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση ’δειας Εγκατάστασης (περιλαμβάνει και έκδοση ΕΠΟ)
3. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία
4. Αίτηση στον ΔΕΣΜΗΕ για προσφορά όρων σύνδεσης
5. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ καί εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
6. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση ’δειας Λειτουργίας