- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Προδιαγραφές Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

 Κουφώματα

Τα κουφώματα που θα  επιδοτηθούν θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE και να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Ο ιδιώτης μπορεί να εγκαταστήσει και ανοιγόμενα και συρόμενα κουφώματα. Ωστόσο, θα επιδοτηθεί μόνο για το κούφωμα με τον υαλοπίνακα και όχι για το παντζούρι ή το ρολό. Επίσης, υπάρχει πλαφόν στο ποσό της επιδότησης το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

- 280 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα ανοιγόμενα κουφώματα

- 230 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα συρόμενα κουφώματα.

Η επιδότηση, -εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις- μπορεί να φτάσει στο 35% του ποσού.

Υαλοπίνακες

Η δαπάνη για τα τζάμια που θα τοποθετηθούν στα κουφώματα, αναγνωρίζεται ξεχωριστά. Το μέγιστο ποσό που αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται στα 90 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Ηλιακός θερμοσίφωνας

Για την επιδότηση του ηλιακού θερμοσίφωνα, εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές ο αγοραστής θα πρέπει να εξασφαλίζει και εγγύηση για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Το ποσό της δαπάνης που επιδοτείται, προκύπτει ως εξής:

- Αναγνωρίζονται 80 ευρώ για τη μεταφορά και την εγκατάσταση. Επίσης 4 ευρώ για κάθε μέτρο σωλήνα νερού και 4 ευρώ για κάθε μέτρο καλωδίου ρεύματος.

- Για την αγορά του θερμοσίφωνα, τα ποσά της δαπάνης, κυμαίνονται ανάλογα με τη χωρητικότητα. Έτσι, δίνονται 700-850 ευρώ για τα 120 λίτρα, 800-1400 ευρώ για τα 160 λίτρα και 1100 έως 1850 ευρώ για τα 200 λίτρα.

Μονώσεις

Το μέγιστο κόστος της θερμομόνωσης του δώματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 35 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία, όχι όμως και ο Φ.Π.Α. Το μέγιστο κόστος της θερμομόνωσης τοίχων ή της πυλωτής, μπορεί να φτάσει στα 55 ευρώ ανά τετραγωνικό χωρίς τον Φ.Π.Α .

Προϋπολογισμός και ποσοστό ενίσχυσης

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά κτίριο, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται από 30% έως και 50%, ανάλογα με το αν είναι μονοκατοικία ή πολυκατοικία και το είδος των παρεμβάσεων. Όπου επιλέγονται ολοκληρωμένες δράσεις το ποσοστό θα ανεβαίνει.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, καλύπτει και τις 13 περιφέρειες της χώρας και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω των ΠΕΠ και του ΕΠΑΝ ΙΙ. Μαζί με την ιδία συμμετοχή θα κινητοποιηθούν πόροι συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, στον τομέα των κατασκευών για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για δύο χρόνια.