- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Τι πρέπει να κάνω ...

... επειδή η ανέγερση και διατήρηση πολεοδομικού αυθαιρέτου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση με απρόβλεπτες οικονομικές και άλλες συνέπειες, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε την διαδικασία στην πολεοδομία, χωρίς προηγουμένως να έχουμε λάβει υπ' όψη τους εξής παράγοντες :

  1. Να μην εκτεθούμε στην διαδικασία μέσω αιτήσεων δηλώσεων κλπ προς την πολεοδομία ή οποιαδήποτε άλλη αρχή χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη του θέματος από ειδικούς μηχανικούς (ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου) με εμπειρία στην νομιμοποίηση αυθαιρέτων.
  2. Να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε (με την βοήθεια του μηχανικού μας) το σύνολο των πιθανών παραβάσεων του ΓΟΚ που υπάρχουν στο ακίνητό μας έτσι ώστε να μην απομείνουν εκκρεμότητες μετά την διαδικασία της τακτοποίησης.
  3. Να μελετήσουμε με τη βοήθεια του νομικού μας συμβούλου τις ενδεχόμενες συνέπειες αστικού δικαίου που θα προκύψουν όταν νομιμοποιηθεί το ακίνητό μας. Για παράδειγμα τι θα συμβεί κατά την νομιμοποίηση κτίσματος σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο, όπου ο δεύτερος ιδιοκτήτης δεν έχει ακόμη κτίσει.

Αν έχετε υποστεί καταγγελία,  πρέπει να καθυστερήσετε την οριστική επιβολή προστίμου, και την κοινοποίηση του στην εφορία. Στον προηγούμενο νόμο 3843/10 , για την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων τα πρόστιμα που δεν είχαν πληρωθεί ακυρώνονται ενώ οι δόσεις που τυχόν είχαν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Ιδιαίτερα αν έχει κοινοποιηθεί η έκθεση αυτοψίας στην εισαγγελία και έχει καθοριστεί δικάσιμος, είναι απαραίτητο να ζητήσετε αναβολή, ώστε να συζητηθεί η υπόθεση αφού έχει προηγηθεί η νομιμοποίηση. Με την νομιμοποίηση δεν επιβάλλονται οι λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του νόμου 1337/83, και η υπόθεση κλείνει.

Η τακτική που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση και μόνο μετά από την μελέτη του αντικειμένου θα μπορούσαμε να σας δώσουμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις.

Σε πολλές περιπτώσεις ένα αυθαίρετο κτίσμα μπορεί να έχει περιθώριο να νομιμοποιηθεί με την υπάρχουσα νομοθεσία και πολύ πιο ασφαλή και ολοκληρωμένο τρόπο από αυτόν που μπορεί να προτείνει η οποιαδήποτε "τακτοποίηση".

Για παράδειγμα :

  • Με τακτοποίηση βάσει του Νόμου 3843/2010αν το αυθαίρετο τμήμα ευρίσκεται εντός του νόμιμου περιγράμματος του υπάρχοντος κτιρίου.
  • Mε άδεια προσθήκης ή νομιμοποίηση αν υπάρχει αδιάθετος ΣΔ και το μέγεθος της υπέρβασης είναι σχετικά μικρό. Ειδικά για κτίρια που έχουν ανεγερθεί προ του 2004, η άδεια νομιμοποίησης θα είναι κατά πολύ οικονομικότερη από την επικείμενη τακτοποίηση.
  • Με μεταφορά ΣΔ υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το μέτρο αυτό πιστεύεται ότι θα υιοθετηθεί εκτενώς μεταξύ των τρόπων μόνιμης νομιμοποίησης και στο νέο διάταγμα.
  • Mε μετατροπές στις χρήσειςτων διαφόρων χώρων σε βοηθητικούς χώρους ή garage με αντίστοιχη απελευθέρωση υπολοίπου ΣΔ.
  • Με υπαγωγή των υπερβάσεων ΣΔ στις "μικρές παραβάσεις"που μπορούν να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση και νομιμοποιηθούν οριστικά με απόφαση Προϊσταμένου της πολεοδομίας. Προϋπόθεση για την περίπτωση αυτή είναι, οι παραβάσεις αυτές να μην υπερβαίνουν ορισμένα όρια (Υπέρβαση εμβαδού <= 5 μ2/όροφο  σε συνδυασμό με Υπέρβαση διάστασης <= 0.50μ ή υπέρβαση εμβαδού <= 8 μ2 αλλά χωρίς υπέρβαση περιγράμματος και όγκου) .
  • Aνοι μικρές παραβάσεις υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθε,ί μπορούν ακόμη να νομιμοποιηθούν με τις ίδιες διατάξεις, με απόφαση Νομάρχη μετά από σύγκλιση του ΣΧΟΠ της οικείας Νομαρχίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις σε περίπτωση θετικής εισήγησης, ο αυθαίρετος χώρος νομιμοποιείται και εντάσσεται στο κυρίως ακίνητο, το πρόστιμο πληρώνεται εφ' άπαξ και ο ιδιοκτήτης ή/ και ο εργολάβος απαλλάσσεται από το πρόστιμο διατήρησης και τις όποιες ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις είχαν επιβληθεί.

Ακόμη και άν τα παραπάνω ισχύουν μερικώς, πιθανώς να συμφέρει να εξαντλήσουμε τις, εντός του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, δυνατότητες νομιμοποίησης πριν ανατρέξουμε στην "τακτοποίηση", διαφυλάσσοντας έτσι την μέγιστη δυνατή ακεραιότητα της περιουσίας .