- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Οι 5 βασικές ενέργειες είναι ... 

... με τους πιο πρόχειρους υπολογισμούς οι οικοδομές που περιέχουν αυθαίρετα τμήματα υπολογίζονται σε 1 εκατομμύριο. Καθώς οι ιδιοκτήτες τους θα αρχίσουν να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα υπαγωγής του στη ρύθμιση οι διάφοροι φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην διαδικασία ....χορήγησης των διαφόρων εγγράφων θα μπλοκάρονται όλο και περισσότερο. Οι πιθανότητες λαθών θα αυξάνονται και η δυνατότητες επιλογής των κατάλληλων μελετητών μηχανικών θα μειώνονται. 

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να κάνετε την κατάλληλη προετοιμασία.

Η νομιμοποίηση του αυθαίρετου κτιρίου, πέρα από το κάπως αυξημένο κόστος που θα έχει, κατά τα άλλα θα πρέπει να αποκτήσει την ίδια τεκμηρίωση με ένα κτιρίο που οικοδομήθηκε με κανονική άδεια.

Η διαδικασία θα είναι ανάλογη με την ανασύσταση φακέλου νομίμου κτιρίου. Η ανασύσταση φακέλου (για τα νόμιμα κτίρια) πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που είτε ο φάκελος έχει απωλεσθεί (πιθανώς από μετακόμιση αρχείων Πολεοδομίας), είτε έχει καταστραφεί από πυρκαγιά, πλημμύρα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5 είναι οι βασικές ενέργειες θα απαιτηθούν για να δημιουργηθεί ο φάκελος του ακινήτου (Κάτι σαν το φάκελο της οικοδομικής άδειας). Ένα μέρος του περιεχομένου του φακέλου θα είναι και αυτό που θα κατατεθεί για την επικείμενη νομιμοποίηση.

  • Τοπογραφικό διαγράμμα (Εξαρτημένο από το τριγ. Δίκτυο)

  • Απόσπασμα ρυμοτομικού ή χάρτη της ευρύτερης περιοχής

  • Αποτύπωση και εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, τομές)

  • Φωτογραφίες του κτίσματος από χαρακτηριστικές θέσεις.

  • Έλεγχος στατικής επάρκειας του κτιρίου. (Πιθανόν να απαιτηθεί σε ορισμένα κτίρια.

Προσοχή ! Το πως θα συνταχτεί ένας τέτοιος φάκελος, τι και με ποιόν τρόπο θα αποτυπωθούν οι διάφοροι χώροι, είναι σημεία που μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία για την μελλοντική αξιοποίηση του ακινήτου. 

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη αντιμετώπιση θεμάτων αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του δικού σας φακέλου, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος

>> Επιστροφή

>> Επικοινωνήστε μαζί μας