- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Πακέτο Εργασιών 1 : Απλό - Ενεργειακό

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο είναι :

  1. Αποξήλωση 4 εξωτερικών κουφωμάτων και αντικατάστασή τους από νέα ενεργειακά κουφώματα με θερμοδιακοπή.
  2. Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης από νέο ατομικό σύστημα θέρμανσης φυσικού αερίου με ταυτόχρονη αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων, των σωμάτων θέρμανσης και την τοποθέτηση σώματος πετσέτας στο μπάνιο.
  3. Αντικατάσταση της εξωτερικής πόρτας του διαμερίσματος με νέα θωρακισμένη πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας.
  4. Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της κατοικίας και συντήρηση του κεντρικού πίνακα. Αντικατάσταση όλων των διακοπτών/πριζών της κατοικίας.
  5. Απομάκρυνση των μπαζών με δικά μας μέσα και διευθέτηση όλων των πιθανών μερεμετιών.
  6. Εσωτερική πλήρη βαφή της κατοικίας.

Οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται σε ένα τυπικό διαμέρισμα 70 τμ. Η δυνατότητα ευελιξίας του παραπάνω πακέτου εργασιών είναι δυνατή έτσι ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα στις απαιτήσεις του κάθε διαμερίσματος.

 Αξία πακέτου : 12.000,00 ευρώ

>> Επικοινωνήστε μαζί μας