- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Μελέτες - Επιβλέψεις οικοδομικών και τεχνικών έργων 

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και επίβλεψη οποιουδήpοτε οικοδομικού ή τεχνικού έργου. Η μελέτη του χώρου και η σωστή αποτύπωση του σε ένα πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα είναι η πρώτη αλλά βασικότερη εργασία. Οι έμπειροι συνεργάτες σε συνεργασία με εσάς και ικανοποιώντας τις ανάγκες σας συντάσσουνε μια σειρά προσχεδίων με σκοπό την τελική μελέτη. Η τελική μελέτη περιλαμβάνει όλες τις αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες, έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την φάση κατασκευής. Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψιν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες και η αξιοποίηση όλων των υλικών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Interior design

 

Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις χώρων - ΑνακαινίσειςΗ εταιρία μας αναλαμβάνει τις διαμορφώσεις και ανακαινίσεις χώρων κάνοντας πράξη και υλοποιώντας κατασκευές που χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα και καλαισθησία, εσωτερικά και εξωτερικά. Ο σχεδιαμός γίνεται σε συνεργασία με εσάς και αφού συνταχθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες (Interior design, μηχνολογικές, κλπ), αρχίζει η κατασκευή του έργου η οποία αποπερατώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στα πλαίσια των παραπάνω η εταιρεία μας εμπορεύεται και τοποθετεί τα πιο σύγχρονα υλικά (γυψοσανίδες, κινητά χωρίσματα αλουμινίου, ψευδοροφές, κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά, υπερυψωμένα δάπεδα, περσίδες φωτιστικά σώματα, μονωτικά υλικά). Η πολύχρονη εμπειρία μας σε συνδυασμό με τα σύγχρονα μέσα και τα εξειδικευμένα συνεργεία μας σας εγγυώνται μοναδικά αποτελέσματα.

Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση και επίβλεψη της ανακατασκευής γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών  και εκθεσιακών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές εφαρμογές. Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργούμε χώρους που συνδυάζουν την λειτουργικότητα, την άνετη κυκλοφορία των πελατών και την ορθή προβολή προϊόντων. Η εταιρία μας εγγυάται άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, συνδυασμένο με σύντομο χρόνο εκτέλεσης και στο χαμηλότερο κόστος κατασκευής.

 

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

 

Η πολυετής εμπειρία του δυναμικού της εταιρίας μας είναι εγγύηση ποιότητας κι ασφάλειας για κάθε έργο που κατασκευάζουμε. Η εταιρία διαθέτει συνεργεία για όλες τις κατηγορίες των οικοδομικών εργασιών και ακολουθεί πιστά τους κανόνες ασφάλειας και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, σε όλες τις φάσεις της κατασκευής. Επιμένουμε στη λεπτομέρεια, από τη μελέτη μέχρι την περάτωση της κατασκευής, ωστε τα έργα μας να διακρίνονται για τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την αντοχή τους στο χρόνο.


Η ποιότητα των υπηρεσιών μας αποτελείται από :

  • τα θέματα διαχείρισης προσφορών και συμβάσεων αγορών των υλικών

  • την αξιολόγηση προμηθευτών και υπεργολάβων

  • την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών

  • τη γενική παρακολούθηση του τεχνικού έργου

  • τη διαχείριση των προβλημάτων και τη διαχείριση παραπόνων που ενδέχεται να προκύψουν

 

Κοστολογική Παρακολούθηση


Η εταιρία μας έχει ένα σύστημα κοστολογικής αποτύπωσης και παρακολούθησης των έργων, το οποίο αρχίζει με τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς και ολοκληρώνεται με την απολογιστική οικονομική αποτίμηση του έργου. Η παραπάνω οικονομική αποτύπωση του έργου γίνεται πάνω σε τελικά σχέδια εφαρμογής και δεδομένες ποιότητες υλικών. Η κωδικοποίηση των έργων και ο καθορισμός του κόστους υλικών και εργασίας είναι απαρίτητη διαδικασία για την παραπάνω κοστολόγηση του συνολικού έργου.
Όλες οι διαδικασίες ελέγχονται τακτικά καθώς η πρόοδος και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου μειώνουν τα απρόβλεπτα έξοδα αυτού. Ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου γίνεται πάντοτε εγκαίρως και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη αντιμετώπισή τους.