- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Νομική υποστήριξη

Η εταιρεία μας μέσω της νομικής συμβούλου της, σας εξασφαλίζει την νομιμότητα κάθε είδους συναλλαγής για τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν και σας ενημερώνει για την νομική διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πώληση ή την αγορά κάθε είδους ακινήτου.

Όλες οι συναλλαγές ακίνητης περιουσίας υπάγονται σε ένα καθιερωμένο νομικό πλαίσιο. Το γραφείο μας διαθέτει τη νομική υποστήριξη η οποία θα απαντσζει με σαφήνεια και ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τις συναλλαγές σας.

Στην αγοραπωλησία και αντιπαροχή ακινήτων η παρουσία δικηγόρων και συμβολαιογράφου είναι κατοχυρωμένη από το Νόμο ως υποχρεωτική. Για το λόγο αυτό μπορούμε να σας προτείνουμε πλήρη νομική κάλυψη και προστασία από δικηγόρους και συμβολαιογράφους με πολυετή πείρα στο χώρο των ακινήτων, οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας τις συναλλαγές σας.

 

Ελεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας :

 Περιλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητάς τους, καθώς και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου από τα Βιβλία Μερίδων. Επίσης, πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν "βάρη" (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις, κλπ.) Επίσης, διερευνάται η πιθανή διεκδίκηση του ακινήτου από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο.


Παράσταση Δικηγόρου σε Συμβόλαια : 

Η παρουσία της νομικής συμβούλου μας στην αγορά ή πώληση του ακινήτου σας είναι κρίσιμη σε πολλά στάδια της διαδικασίας της αγοραπωλησίας. Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας μέχρι την σύνταξη στων συμβολαίων και σας προστατεύει από τυχόν προβλήματα. Οι ενέργειες είναι μεγάλης σημασίας και αφορούν :

-       Έλεγχος ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο

-       Έλεγχος ακινήτου στην πολεοδομία

-       Σύνταξη συμβολαίου

-       Μεταγραφή συμβολαίου 

 

 

Λοιπές Νομικές Συμβουλές :

 Η νομική μας σύμβουλος είναι διαθέσιμη για την παροχή οποιαδήποτε άλλης νομικής συμβολής σας είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση όλων των υποθέσεών σας.