- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

  Ι. Σχετική Νομοθεσία Εγκατάστασης Φ/Β έως 10kWp σε Στέγες

  • Οδηγία 2002/91/ΕΚ/16.12.2002 για την «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕE L1 της 04.01.2003)

  • Νόμος 3661/19.05.2008, ΦΕΚ Α 89/19.05.2008, «Μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» <<ΕΔΩ>>

  • Νόμος 3468/22.06.2006, ΦΕΚ Α 129/27.06.2006, «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρικού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» <<ΕΔΩ>>

  • Νόμος 3851/03.06.2010, ΦΕΚ Α 85/04.06.2010, «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» <<ΕΔΩ>>

  • Νόμος 2831/2000 ΦΕΚ Α 140/13.06.2000, «Περί τροποποίησης του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» <<ΕΔΩ>>

  • Υπουργική Απόφαση 1 12323, ΦΕΚ Β 1079/04.06.2009, «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» <<ΕΔΩ>>

  • Υπουργική Απόφαση 18513/20.09.2010, ΦΕΚ Β 1557/22.09.2010, «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις» <<ΕΔΩ>>

  • Υπουργική Απόφαση 9154/28.02.2011, «Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και Ηλιακών Συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια  <<ΕΔΩ>>

>> Επιστροφή

>> Επικοινωνηστε μαζί μας