- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη


Εκπονούμε πραγματογνωμοσύνες σε ακίνητα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από διάφορα φυσικά αίτια (πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές κλπ). Το γραφείο μας συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).


Τεχνική πραγματογνωμοσύνη είναι μία επιστημονική γνωμοδότηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, επί ειδικού τεχνικού ζητήματος καί απευθύνεται σε μή τεχνικούς. Η Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα - δεδομένα και τεκμηριώνεται με νόμους, τεχνικές προδιαγραφές καί τεχνικές οδηγίες.


Ο ενδιαφερόμενος για τεχνική πραγματογνωμοσύνη μπορεί να απευθυνθεί σε μηχανικό της επιλογής του. Μπορεί όμως να απευθυνθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο για να ορίσει αυτό τεχνικό πραγματογνώμονα, από τους πίνακες πραγματογνωμόνων που έχει.Συνηθέστερη περίπτωση αποτελεί η αντιδικία μεταξύ εμπολκομένων μερών που έχει εισαχθεί στα αρμοδια δικαστήρια.

 

Στίς πραγματογνωμοσύνες συμπεριλαμβάνονται και οι απλές βεβαιώσεις - τεχνικές εκθέσεις που ζητούνται από υπηρεσίες.