- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Real estate – Διαχείριση ακινήτων

H εταιρία μας δρααστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο των αγοραπωλησιών κυρίως στο Νομό Λάρισας, εξασφαλίζοντας εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις, ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες σας.

Κάθε συνεργασία με την εταιρία μας διεκπεραιώνεται μέσα σε περιβάλλον πλήρους νομικής κάλυψης και απόλυτης εχεμύθειας.

Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων τόσο μέσα από τον τομέα των πωλήσεων των κατοικών – γραφείων – βιομηχανκών κτιρίων που η ίδια κατασκευάζει όσο και μέσα από την διαχείριση των δικών σας ακινήτων με τον καταλληλότερο τρόπο, έτσι ώστε το τελικό όφελος να είναι δικό σας.

Ο τομέας του real estate σήμερα είναι μια απο τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Οι ανάγκες, οι απαιτήσεις και οι ευκαιρίες παρέχουν τη δυνατότητα για μεγάλα περιθώρια κέρδους, εφόσον οι επιλογές είναι τεκμηριωμένες και κατόπιν συγκεκριμένων οικονομοτεχνικών μελετών. Η δυνατότητα του γραφείου μας για άμεση εκτίμηση των ακινήτων, της νομικής κάλυψης και της αξιόπιστης και τεκμηριωμένης έκθεσης αξιολόγησης σε συνδυασμό με την ανάλυση ρίσκου (risk analysis), παρέχει την δυνατότητα σε εσάς να αξιοιπήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιουσία σας.

 

 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας


Αν έχετε ακίνητο και βρίσκεστε σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό μπορούμε να αναλάβουμε την διαχείριση του. Δηλαδή, η είσπραξη ενοικίου, οι λογαριασμοί, η επιθεώρηση του και η τυχόν ανακαίνιση του ακινήτου σας γίνονται από άνθρωπο του γραφείου μας ο οποίος σας ενημερώνει τακτικά για την συνολική κατάσταση του. Σας εκπροσωπούμε σε κάθε διαπραγμάτευση για την αγορά ,πώληση , μίσθωση ή αντιπαροχή των ακινήτων σας μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εταιρεία μας με τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της, σας ενημερώνει και σας καθοδηγεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και τις οικονομικές προδιαγραφές που εσείς θέλετε.
Αναλυτικά:

- Προβαίνει σε εκτίμησή του με βάση τα στοιχεία της αγοράς, τις αντικειμενικές και εμπορικές αξίες της περιοχής.

- Διαπραγματεύεται για λογαριασμό σας, καθότι έχει την πείρα και την εξειδίκευση.

- Μεσολαβεί σε χρηματοπιστωτικά θέματα. ( Δάνεια )