- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Προμήθεια – Εγκατάσταση – Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

H εταιρία μας παρέχει μια σειρά υπηρεσιών, που αφορούν στη μελέτη, την εγκατάσταση και την διαχείριση φωτοβολταϊκών συστημάτων κάθε μεγέθους.

Ανάπτυξη και Διαχείριση Φ/Β

Η εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες όσον αφορά στην ανάπτυξη και διαχείριση φ/β συστημάτων τόσο σε βιομηχανικές ή οικιακές στέγες όσο και σε οικόπεδα ή γήπεδα, ανεξαρτήτως μεγέθους.

 

Εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουμε

1. Φωτοβολταίκά σε στέγες έως 10KWatt

2. Φωτοβολταίκά πάρκα από 20KWatt - 1000KWatt

3. Φωτοβολταϊκά για αγρότες.

Συγκεκριμένα παρέχουμε υπηρεσίες και αναλαμβάνουμε:

  • Την αξιολόγηση του χώρου εγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστούν όλοι οι παράγοντες, που επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος και το κόστος της επένδυσης (διαστάσεις, γεωγραφική θέση και υψόμετρο, προσανατολισμός, σκιάσεις, μορφολογία και ποιότητα εδάφους, προσβάσεις, απόσταση από το δίκτυο κλπ). Η αξιολόγηση γίνεται με χρήση όλων των διαθέσιμων στοιχείων (τοπογραφικό διάγραμμα ή κάτοψη, δορυφορική εικόνα) αλλά και με αυτοψία μηχανικού.

  • Την πρόταση επιλογής εξοπλισμού για μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου χώρου εγκατάστασης.

  • Τον Σχεδιαμό της εγκατάστασης ο οποίος περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης χωροθέτησης του συστήματος στο χώρο εγκατάστασης και την εκπόνηση μελέτης διαστασιολόγησης για τη βελτιστοποίηση του συνδυασμού panels – inverters προκειμένου να επιτευχθεί η εγκατάσταση της μέγιστης δυνατής ισχύος χωρίς τη χρήση πλεονάζοντος εξοπλισμού.

  • Την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης παραγωγής ενέργειας και την εκπόνηση οικονομικής μελέτης, προκειμένου να αποτυπωθούν η απόδοση της επένδυσης (στη μελέτη περιλαμβάνονται προβλέψεις αποδοτικότητας, φορολογικής επιβάρυνσης, προβλέψεις, χρηματοδοτικό πλάνο κ.λπ.)

  • Τη διαδιακασία χρηματοδότησης της επένδυσης από κάποια τράπεζα.

  • Την διαδικασία της αδειοδότησης, από την αρχική αίτηση στη ΔΕΗ μέχρι τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας με το ΔΕΣΜΗΕ.

  • Τη διαδικασία ασφάλισης του συστήματος.

  • Την εγκατάσταση του συστήματος.

 

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τα Φωτοβολταίκά